Radom i okolice Społeczeństwo

Trwa nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Do 27 grudnia 2023 roku potrwa nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Miasta Radomia. Będzie to forum współpracy z władzami miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Radomia.

Do pracy w komitecie zapraszani są mieszkańcy podobszarów rewitalizacji (Starego Miasta i Miasta Kazimierzowskiego, Śródmieście I i II oraz Glinic (mapa granic podobszarów znajduje się pod linkiem http://mapy.gis.umradom.pl/lm/index.php/view/map/?repository=spoledu&project=REWITALIZACJA), mieszkańcy spoza obszaru, a także przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe.

W Komitecie Rewitalizacji będą pracować również reprezentanci organów doradczych i konsultacyjnych Gminy Miasta Radomia, Rady Miejskiej w Radomiu oraz Młodzieżowej Rady Miasta Radomia.

Szczegóły naboru wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się w ogłoszeniu https://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/64948,Nr-50472023-w-sprawie-ogloszenia-naboru-na-Czlonkow-do-Komitetu-Rewitalizacji-Mi.html. Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach komitetu zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 8 grudnia o godz. 17 na patio Kamienicy Deskurów, ul. Rynek 15 w Radomiu. Informacje na temat naboru można uzyskać również pod nr tel. 48 36 20 777, 48 36 20 161 lub wysyłając pytanie na adres mailowy [email protected].

Źródło: UM Radom