Inwestycje O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023”

Program wsparcia „Mazowsze dla działkowców 2023” umożliwi mieszkańcom stworzenie warunków do wykorzystania potencjału ogródków działkowych. 

„Mazowsze dla działkowców 2023” to piąta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu Mazowsza. Głównym celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. Wykorzystanie potencjału ogródków działkowych przyczyni się do wypoczynku, aktywizacji oraz integracji społecznej.

5 mln zł z budżetu Mazowsza dla działkowców

W tym roku do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na wsparcie mogą liczyć także inwestycje dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych, stawów czy trawników. Ponadto beneficjenci mogą przeznaczyć wsparcie na budowę czy odnowę miejsc rekreacji takich jak: boiska, siłownie zewnętrzne, deptaki, place zabaw czy skwery.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2023.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej są określone w regulaminie dostępnym na stronie www.mazovia.pl

Źródło: mazovia.pl