O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Uchwała antysmogowa nie narusza prawa. Jest decyzja sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Prokuratury Krajowej, która twierdziła, że uchwała antysmogowa powinna zostać unieważniona.

Prokuratura Krajowa dążyła do stwierdzenia nieważności uchwały antysmogowej, zarzucając sejmikowi Mazowsza przede wszystkim ograniczenie procesu konsultacji do uzyskania opinii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, mimo określenia jej jako istotnej dla społeczności województwa.

Czy uchwała antysmogowa na Mazowszu jest zagrożona?

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił jednak tę skargę i uznał, że była ona całkowicie bezzasadna. Podkreślił także szeroki zakres kampanii informacyjnej, która wykraczała daleko poza standardy wynikające z przepisów.

Przeprowadzone w 2017 r. konsultacje uchwały antysmogowej zostały przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy polegał na opiniowaniu projektu przez organy wykonawcze samorządu terytorialnego. Rozpoczął się 11 lipca 2017 r., a w jego ramach przekazano 80 opinii organów samorządu powiatowego i gminnego. Drugi etap obejmował przedstawienie i zebranie opinii społeczeństwa. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i trwały one od 20 lipca do 18 sierpnia 2017 r. 

Jak zauważył dyrektor departamentu gospodarki odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych Marcin Podgórski:

Sąd zauważył, że nie tylko daliśmy mieszkańcom Mazowsza możliwość wypowiedzenia się na temat uchwały, ale także prowadziliśmy szeroką dyskusję z samorządami lokalnymi. Dzisiejszy wyrok, to potwierdzenie, że wszystko co robiliśmy było zgodne z przepisami. A co najważniejsze uchwała antysmogowa obowiązuje i zachęcam wszystkich do stosowania się do jej zapisów

Mazowsza walczy ze smogiem

W podobnym tonie wypowiada się Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego:

Złożona przez nas dokumentacja dowodowa potwierdzała w stu procentach, że nie tylko przeprowadziliśmy konsultacje, ale także szeroką kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców Mazowsza. Do urzędu wpłynęło ponad 2200 uwag. Sąd to dostrzegł i oddalił skargę Prokuratora Krajowego

Źródło: mazovia.pl