O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Ulga dla honorowych krwiodawców w Intercity

Ulga dla honorowych krwiodawców w Intercity. Nie każdy jednak będzie mógł z niej skorzystać.

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, PKP poinformowało, że honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33%, mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie.

– Ulga dotyczy honorowych dawców krwi, którzy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – czytamy w informacji spółki.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest posiadanie ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi, które zostało wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. (uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia).

Ulga 33% przysługuje przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych w klasie:

  • 1 i 2 pociągów TLK i IC,
  • 2 pociągów EIC i EIP.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi 33% jest zaświadczenie wydane przez:

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (MSWiA).

Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty jego wydania i musi zawierać następujące elementy:

  • Datę wydania,
  • Imię i nazwisko dawcy krwi,
  • Numer PESEL dawcy krwi,
  • Informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID‑19.

Większość operatorów regionalnych nie będzie oferować zniżek dla oddających krew. Ulga przestanie obowiązywać w Kolejach Mazowieckich.

Źródło: PKP IC