Inwestycje Radom i okolice

Ulica Piwna i Zgodna zostaną rozbudowane

Ulica Piwna i Zgodna zostaną rozbudowane. Zadanie wykona za około 6,85 miliona złotych wyłoniona w przetargu firma Zbig-Bet.

Dotychczas przetargi na prace na obydwu ulicach w północnej części Starego Miasta były ogłaszane dwukrotnie. Za każdym razem oferty były jednak zbyt drogie. W efekcie oba postępowania zostały unieważnione. Miasto, nie chcąc utracić przyznanego dofinansowania, postanowiło nieco zmienić zakres i harmonogram prac. Ponadto na sesji Rady Miejskiej zostały zabezpieczone w budżecie dodatkowe pieniądze na realizację tej wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Dzięki temu już następnego dnia po podjęciu przez radnych takiej decyzji mogliśmy rozstrzygnąć przetarg.

Zadanie obejmuje rozbudowę ulicy Piwnej na całej jej długości. Oprócz nowej nawierzchni drogi ma również powstać chodnik z kostki, zaś przy nowym przedłużeniu jezdni za budynkiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – nowy parking. Przebudowana zostanie poza tym kanalizacja. Tu część prac – wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy  Zgodnej – wykonają Wodociągi Miejskie w Radomiu. W tej sprawie zawarliśmy już porozumienie z tą spółką miejską.

Zadanie zostanie wykonane za kwotę około 6,85 miliona złotych, firma Zbig-Bet będzie miała na to 11 miesięcy.

źródło: MZDiK