O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny zmieni nazwę

Ambasador USA w Radomiu / fot. Adam Szabelak

Radomski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny zmieni nazwę na Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego.

Zmiana nazwy uczelni ma nastąpić 1 września 2023 roku – tak postanowiła rada i senat uczelni. Teraz sprawą zajmie się Sejm RP. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, zmianę będzie jeszcze musiał zatwierdzić prezydent Polski.

Zmiana nazwy, na taką, która nie określa specyfiki naukowo-dydaktycznej, będzie dla radomskiej uczelni dużą zmianą prestiżową. Zgodnie z prawem wyraz „uniwersytet” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej sześciu dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zawierających się w co najmniej trzech dziedzinach nauki lub sztuki.

UTH otrzymał kategorię naukową B+ w czterech dyscyplinach naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa, geodezja i transport (poprzednio: inżynieria lądowa i transport), automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (poprzednio: automatyka, elektronika i elektrotechnika) oraz inżynieria mechaniczna; B+ w czterech dyscyplinach naukowych w dziedzinie nauk społecznych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne oraz pedagogika; a także B+ w jednej dyscyplinie artystycznej w dziedzinie sztuki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

aktualna nazwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu obowiązuje od 11 września 2012 roku. Wcześniej była to Politechnika Radomska, a na samym początku istnienia Wyższa Szkoła Inżynierska.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Źródło: radioplus.com.pl