O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

UTH otrzymał pozytywną ocenę studiów prawniczych

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uznało, że proces kształcenia realizowany na UTH Radom umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Czytaj więcej
O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Współpraca pomiędzy UTH a 6MBOT i WCR. Podpisano umowy

W Sali Senatu radomskiego uniwersytetu odbyło się podpisanie umów, dzięki którym możliwa będzie współpraca pomiędzy UTH a 6MBOT i WCR.

Czytaj więcej