O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Współpraca pomiędzy UTH a 6MBOT i WCR. Podpisano umowy

W Sali Senatu radomskiego uniwersytetu odbyło się podpisanie umów, dzięki którym możliwa będzie współpraca pomiędzy UTH a 6MBOT i WCR.

Współpraca pomiędzy UTH a 6MBOT i WCR, z punktu widzenia prowadzenia studiów na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, przyczyni się do kształtowania pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego i Sił Zbrojnych, propagowania postaw patriotycznych w środowisku akademickim, a także umożliwi działanie na rzecz obronności państwa.

W Sali Senatu radomskiego uniwersytetu odbyło się podpisanie odpowiednich umów.

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu ppłk Zbigniew Adamczyk podkreślił, że jest to ważne wydarzenie:

Realizujemy ważny i istotny program – Legię Akademicką, która  dzięki tej współpracy jest możliwa. Uczestniczą w niej studenci UTH, przechodzą szkolenia i realizują się w wojsku. Dzisiaj chcemy podpisać list intencyjny i notatkę uzgodnień, gdzie Wojskowe Centrum Rekrutacji w Radomiu będzie prowadziło promocje wszystkich form służby wojskowej, tj. dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową i zawodową służbę wojskową

O zacieśnieniu współpracy z wojskiem opowiedział rektor UTH w Radomiu prof. dr hab. Sławomir Bukowski:

Pragniemy przede wszystkim skoncentrować się na dydaktyce. Wojska Obrony Terytorialnej cieszą się bardzo dużym powodzeniem, dlatego chcemy udoskonalić wspólnie z przedstawicielami z armii nasze programy dydaktyczne. Podobną współpracę mamy z policją mazowiecką i miejską