O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

„Aktualne problemy mediacji w Polsce”. Już jutro konferencja naukowa na UTH

W dniu 26 maja 2023 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Sąd Okręgowy w Radomiu, Izba Adwokacka w Radomiu, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach oraz Centrum Mediacji Lewiatan organizują Konferencję Naukową pt. „Aktualne problemy mediacji w Polsce”.

Obrady konferencyjne odbywać się będą w gmachu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Mediacja, jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów, w ramach którego mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie, jest coraz bardziej popularnym i skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów. Mediacje wspomagają przede wszystkim budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich pozwalając odnaleźć porozumienie pomiędzy stronami sporu.

Mediacja w wielu krajach od dawna jest uznaną i powszechnie stosowaną metodą rozwiązywania sporów. W Polsce również zyskuje ona coraz większą popularność. Mediacja ma zastosowanie zarówno w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak również w sprawach karnych, rodzinnych, czy administracyjnych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w UTH [+FOTO]

Nie oznacza to jednak, że uczestnicy mediacji nie napotykają na różnorodne problemy w stosowaniu mediacji w praktyce. Celem konferencji jest analiza problemów, z jakimi spotykają się przedstawiciele nauki oraz praktyki w zakresie mediacji w Polsce.

Prelegentami podczas konferencji będą przedstawiciele świata nauki oraz doświadczeni praktycy z zakresu mediacji, w tym wykonujący zawód radcy prawnego, adwokata i sędziego.

Konferencja ma charakter hybrydowy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-9.45 Otwarcie konferencji

Panel I  

Problemy mediacji z perspektywy nauki   

moderator dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad.

9.45-9.55 „Sześć warunków skutecznego zastosowania mediacji w sprawach karnych” –  prof. dr hab. Paweł Wiliński, Sędzia Sądu Najwyższego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9.55-10.05 ,,Profil kompetencyjny mediatora” – ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji, Dyrektor Ogólnouniwersyteckiego Centrum Arbitrażu i Mediacji KUL

10.05-10.15 ,,Niezależność i bezstronność mediatora w teorii i praktyce”
– dr Agnieszka Zemke-Górecka, adwokat – członek Izby Adwokackiej w Białymstoku, mediator, arbiter, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,

10.15-10.25 „Granice poufności mediacji” – dr Mariusz Olężałek, adwokat, Prorektor ds. Kształcenia, Dziekan Prawa i Administracji Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

10.25-10.35 ,,Etyka w mediacji” – dr Agnieszka Łozińska-Piekarska, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego Radomiu, adwokat Izby Adwokackiej w Radomiu i radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Kielcach

10.35-10.50 Dyskusja
10.50-11.15 Przerwa kawowa

Panel II

Problemy mediacji z perspektywy sędziów

moderatorzy: Marta Łobodzińska, Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu i Joanna Kaczmarek-Kęsik, Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Radomiu

11.15-11.25 ,,Zatwierdzenie ugody mediacyjnej” – Piotr Chańko, Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wizytator ds. cywilnych i gospodarczych w Sądzie Okręgowym w Łodzi

11.25-11.35 „Pożądany mediator w oczach sędziego” – Piotr Marciniak, Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

11.35-11.45 ,,Krajowy Rejestr Mediatorów jako narzędzie usprawniające komunikację pomiędzy sędzią i mediatorem” – Aleksandra Rusin-Batko, Sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Agnieszka Markocka, Naczelnik Wydziału ds. Mediacji Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości

11.45-11.55 „Kierowanie do mediacji spraw cywilnych i nieletnich” – Joanna Kaczmarek-Kęsik, Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Radomiu

11.55-12.20 Dyskusja
12.20-13.20 Przerwa obiadowa

Panel III

Problemy mediacji z perspektywy pełnomocników

moderator r.pr. Michał Wójcik

13.20-13.30 ,,Postulaty mediatorów i organizatorów mediacji” – Roman Rewald – Prezes Centrum Mediacji Lewiatan, adwokat amerykański, mediator

13.30-13.40  ,,Rola profesjonalnego pełnomocnika w przygotowaniu strony do mediacji” – Piotr Zięba, Wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, adwokat Izby Adwokackiej w Kielcach, mediator, członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA

13.40-13.50 ,,Problem wynagrodzenia pełnomocnika a mediacja” – Żaneta Zacharska-Mendyka, adwokat Izby Adwokackiej w Radomiu, mediator, Zastępca Prezesa Adwokackiego Centrum Mediacji w Radomiu

13.50-14.00 ,,Czy moment przeprowadzenia mediacji ma znaczenie?” – Martyna Maciejewska-Przyłucka, adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, mediator, Przewodnicząca Centrum Mediacji przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej

14.00-14.25 Dyskusja

Panel IV

Problemy mediacji z perspektywy mediatorów                                             

moderator adw. Erwin Kruczoń

14.25-14.35 ,,Współpraca mediatora i pełnomocnika” – Izabela Buszewicz, adwokat Izby Adwokackiej w Kielcach, mediator, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach, Mediator w Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Kielcach

14.35-14.45  ,,Wyzwania mediacji okołorozwodowej” – dr Ewa Kosowska-Korniak, Instytut Komunikacji O-Media, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

14.45-14.55 „Organizacyjne i psychologiczne bariery stosowania mediacji gospodarczej przedsiębiorstw r.pr. Maciej Stemplewski, mediator, członek Prezydium i Skarbnik Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, członek kolegium elektorów Sądu Arbitrażowego przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Kielcach

14.55-15.05  ,,Rządowe działania dla rozwoju mediacji 2014-23 – próba oceny” Jakub Świtluk, mediator, Biuro Mediacji Gospodarczej Mediator.waw.pl

15.05-15.30 Dyskusja

15.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji  

Źródło: wpia.uniwersytetradom.pl