Radom i okolice

Uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

KMPSP w Radomiu
Uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

22 listopada 2022 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu odbyło się uroczysty apel, podczas którego wręczono promesy na dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu radomskiego. 

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku st. bryg. Arturowi Gonerze Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, następnie wprowadzony został poczet sztandarowy Komendy Miejskiej PSP w Radomiu oraz odegrany i odśpiewany hymn państwowy. 

 Zaproszeni goście podczas przemówień okolicznościowych podkreślali znaczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w szerzeniu wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym oraz ich wpływ na rozwój ochotniczych straży pożarnych, a tym samym w zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Wyrazili przekonanie, że przekazane środki finansowe pozwolą na rozwój i doposażenie MDP, stanowiących zaplecze kadrowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których funkcjonują. 

Głównym punktem uroczystego apelu było wręczenie promes przedstawicielom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu radomskiego aż 23 jednostkom. 

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego, który będzie wykorzystywany w procesie szkolenia członków drużyn MDP. 

W imieniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, za wręczone promesy podziękowała, druhna Natalia Celi z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Skaryszewie. 

W uroczystości udział wzięli m.in.: Pan Marek Suski – Poseł na Sejm RP, Pani Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP, Pani Agnieszka Górska – Poseł na Sejm RP, st. bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Bartosz Musiał – Komendant Miejski PSP w Radomiu, Pan Waldemar Trelka – Starosta Radomski, Pan Paweł Dziewit – Wójt Gminy Gózd. 

źródło: KMPSP w Radomiu