O tym się mówi PAP Radom i okolice Społeczeństwo

Urząd Statystyczny: w 2021 r. na 10 tys. mieszkańców przypadało 43 lekarzy

W województwie mazowieckim jest statystycznie łatwiejszy dostęp do służby zdrowia niż w skali całego kraju. Jest tu znacznie więcej lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców – poinformował z okazji przypadającego w piątek Światowego Dnia Zdrowia Urząd Statystyczny w Warszawie.

Z danych statystycznych wynika, że w 2021 r. w woj. mazowieckim na 10 tys. mieszkańców przypadało 43 lekarzy, średnia w Polsce to 34 lekarzy. Liczba ta od kilku lat nieznacznie wzrasta; w 2019 r. na 10 tys. mieszkańców w Polsce przypadało 41 lekarzy, w woj. mazowieckim 32.

Sukcesywnie rosła w ostatnich latach liczba porad udzielanych pacjentom w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w placówkach na Mazowszu. Urząd Statystyczny w Warszawie podał, że podczas gdy w 2015 r. w woj. mazowieckim udzielono ich ponad 46,3 mln zł (co stanowiło 14,3 proc. globalnej liczby w kraju), to już w 2021 r. liczba udzielonych porad wzrosła do ponad 51,1 mln (15,9 proc.).

W ciągu ostatnich lat wzrosła zarówno w kraju, jak i na Mazowszu wartość refundacji świadczeń i leków przez NFZ. W 2015 r. w Polsce było to ponad 63 mld zł, w woj. mazowieckim 9 mld zł, natomiast w 2021 r. odpowiednio 82,9 mld zł i 12 mld zł.

Średnia wartość refundacji świadczeń i leków przez NFZ na jednego pacjenta wyniosła w Polsce w 2015 r. – 1978 zł, w 2021 r. – 2660 zł, natomiast w woj. mazowieckim w 2015 r. 2064 zł, a w 2021 r. 2748 zł. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ jann/