Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

W gminie Jedlnia-Letnisko powstanie sieć kanalizacji

W gminie Jedlnia-Letnisko powstanie sieć kanalizacji. Pomoże samorząd województwa mazowieckiego. Inwestycja otrzyma dofinansowanie – 4 mln zł w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Dziś umowę podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i burmistrz Piotr Leśnowolski.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami powstanie w miejscowościach: Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny, Dawidów i Antoniówka.

– Są miejscowości, w których brakuje tego typu infrastruktury. Zależy nam na tym, żeby takich miejsc było jak najmniej. Inwestycja ma za zadanie polepszyć jakość życia mieszkańców, ale też uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w gminie Jedlnia-Letnisko. Przeznaczymy na ten cel 4 mln zł 

– podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. wykopy, przykanaliki sanitarne, pompownie ścieków, rurociągi tłoczne, a także zbiorczy kolektor główny grawitacyjny i kolektory boczne. Odbiornikiem ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w miejscowości Siczki, a odbiornikiem ścieków oczyszczonych – rzeka Pacynka.

Gmina posiada dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na wykonanie kanalizacji. Koszt inwestycji to prawie 8 mln zł, z czego 4 mln zł pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Prace są zaplanowane na lata 2023-2025.

Źródło: Mazovia