O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Sport

W Radomiu odbędzie się turniej szachowy

UKS Roszada uprzejmie informuje, że w sierpniu w Radomiu odbędzie się turniej szachowy.

W piątek, 18 sierpnia 2023 roku o godzinie 18:00 w klubie „Akademia Szachowa Marka Niedźwieckiego” odbędą się eliminacje do turnieju szachowego „13.08.-25.08.1920 r.” z okazji 103 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. im. Generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, twórcy planu rozgromienia bolszewików pod Warszawą.

„Szachy w Malczewskim” to nowy projekt dla dzieci i młodzieży

W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. Finał odbędzie się 23.08.r. o godzinie 17:30 w klubie RKSG „Radomig” w Radomiu przy ul. Mazowieckiego 13 A. Do finału zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy w eliminacjach zajmą miejsca od I do IV. W finale zwycięzca otrzyma puchar, za miejsca I-III medale, natomiast wszyscy uczestnicy finału-dyplomy pamiątkowe.

W terminie do dnia 21.08 br. finaliści winni przesłać potwierdzenie uczestnictwa na adres mailowy: [email protected]. Numer telefonu kontaktowego: 502-147-317. W przypadku braku potwierdzenia, kolejni zawodnicy zostaną dopuszczeni do finału.

Turniej jest jedną z imprez społecznej kampanii „Wprowadzić szachy do programu szkolnego”.

Link do turnieju: https://lichess.org/swiss/GsBPqSUq