• Ekologia O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

  W radomskich szkołach ruszyły „Lekcje ciepła”

  Rozpoczęła się II edycja kampanii pn.: „Lekcje ciepła” skierowana do uczniów klas IV radomskich szkół podstawowych. Inauguracja odbyła się w PSP nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

  Celem działań edukacyjnych prowadzonych przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Radpec” jest podniesienie świadomości mieszkańców Radomia w zakresie ochrony powietrza oraz szkodliwości niskiej emisji dla zdrowia i środowiska.

  – Pierwsza edycja kampanii edukacyjno-ekologicznej „Lekcje ciepła”, którą nasza spółka zrealizowała jako dostawca ciepła systemowego, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów klas IV radomskich szkół podstawowych. Projekt, który miał na celu edukację oraz ukształtowanie postaw proekologicznych u dzieci, przyniósł oczekiwane efekty. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować tę ideę i przystąpiliśmy do II edycji projektu

  mówi prezes Radpecu Tomasz Nita.

  Kampania edukacyjna,  podobnie, jak poprzednia, będzie prowadzona w szkołach podstawowych na terenie Radomia i będzie skierowana do uczniów klas IV. Projekt ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci, edukację w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła, jak również zrozumienie procesu produkcji ciepła i ciepłej wody.

  – Cieszę się, że miejska spółka Radpec zdecydowała się zorganizować kolejną edycję tej kampanii. Coś, co się dobrze sprawdza należy kontynuować. W zeszłym roku w lekcjach ciepła wzięło udział 700 uczniów z 32 szkół. Chcemy poszerzać i rozwijać ich wiedzę na temat odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. To zajęcia, które mają pokazać, jak produkuje się ciepło dostarczane do naszych domów i jak być eko oszczędzając ciepło na co dzień

  mówi prezydent Radosław Witkowski.

  Projekt „Lekcje ciepła” to inicjatywa ogólnopolska, którą „RADPEC” S.A.  jako dostawca ciepła systemowego podjął wspólnie z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie przy wsparciu władz samorządowych.

  II edycja programu „Lekcje ciepła”, podobnie jak pierwsza, została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia.

  Źródło: UM Radom