Polityka Radom i okolice

Waldemar Trelka otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania

Zarząd powiatu radomskiego oraz starosta radomski Waldemar Trelka otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania. Czerwcowa sesja Rady Powiatu w Radomiu za nami.

We wtorek, 25 czerwca 2024 roku odbyła się III sesja Rady Powiatu w Radomiu. W spotkaniu wzięło udział 26 radnych.

Podczas wydarzenia przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Radomskiego za 2023 rok. W głosowaniu za było 21 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a dwoje było przeciw.

Kolejną z serii uchwał absolutoryjnych była uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok. Tutaj swoje uwagi miał radny Ślifirczyk.

– Podczas wczorajszej komisji zadałem konkretne pytanie, dotyczące dużego wzrostu wynagrodzeń w porównaniu z rokiem 2022. Wtedy wydatki na wynagrodzenia wynosiły 76 milionów, natomiast w roku 2023 prawie 94 miliony złotych, to jest wzrost to około 24 procent między jednym rokiem a drugim. Wytłumaczyłem to sobie w ten sposób, że pewnie jest wzrost zatrudnienie w jednostkach, że jest polityka nadmiernego zatrudnienia lub nieuzasadnionego, dlatego też negatywnie oceniam tak wielki wzrost funduszu wynagrodzeń między jednym rokiem a drugim

mówił radny.

– Cieszę się, że są postępy, wczoraj pan mówił 25 procent, dziś pan mówi 24 procent, a w rzeczywistości jest 22 procent. Można powiedzieć „po owocach ich poznacie”

odpowiedział starosta Waldemar Trelka i poprosił skarbnik powiatu Joannę Wontorską o szczegółowe przedstawienie tego tematu.

– W budżecie powiatu na 2023 rok Zarząd założył od 1 stycznia wzrost wynagrodzeń średnio o 500 zł na etat plus wysługa lat dla jednostek powiatowych, co daje skutek finansowy 8,3 miliona złotych. Ponadto wzrosły minimalne ustawowe wynagrodzenia, a to kolejne 2,1 miliona złotych, dodatkowo na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników 21 jednostek, bo wiadomo że nabywają te uprawnienia w trakcie roku po przepracowaniu określonego okresu, wydatkowano 1,1 miliona złotych, zaś odprawy emerytalne to kwota 868 tysięcy. W 2023 były też przypadki, że wypłacano ekwiwalent za urlop, łącznie 91 tysięcy złotych. W 2023 roku zmieniło się również rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej. Zwiększyły się też pensje nauczycieli od 1 stycznia, był to wzrost o 7,8 procent, dodatkowo jeszcze utworzyliśmy Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne, gdzie też musiały być zatrudnione nowe osoby, więc fundusz wynagrodzeń nowej jednostki to prawie 1 milion złotych z budżetu powiatu, choć częściowo finansowany również z Funduszu Solidarnościowego. Po dodaniu wszystkich tych pozycji daje to dokładnie kwotę ponad 17 milionów złotych wzrostu w stosunku do 2022 roku kwoty wynagrodzeń w rachunku zysków i strat, czyli wspomniane 22 procent. Księgi rachunkowe prowadzone w sposób rzetelny, były one przedmiotem badania niezależnego biegłego rewidenta, który rokrocznie bada sprawozdania finansowe. Nie wniósł on żadnych uwag, a nawet podkreślił, że są one jest prowadzone w sposób przejrzysty, rzetelny i zgodnie z obowiązującymi przepisami

tłumaczyła skarbnik Joanna Wontorska.

– Ja zawsze podkreślałem, że pani skarbnik jest bardzo dobrym fachowcem, a zadania są wykonywane profesjonalnie i bez zastrzeżeń, zawsze to chwaliłem, ale trzeba pamiętać i radni też powinni to wiedzieć, że nie mamy wątpliwości co do poprawności sporządzenia sprawozdania, ale bardziej do wydatków, które czyni zarząd. Niestety, wnioskiem z tych zapisów jest to, że wzrasta utrzymanie kadry powiatowej. Natomiast nie uzyskałem informacji o co pytałem: czy wzrosło zatrudnienie

dociekał radny Ślifirczyk.

– Wzrost zatrudnienia wynika z ambitnej polityki rozwojowej, związanej z powołaniem nowych jednostek. To nie jest zadłużanie się, czy wydawanie na kredyt. Myślę że tylko świadczy dobrze o naszym powiecie. Natomiast takie sugerowanie albo insynuowanie, że oto nie wiadomo jak dużo ludzi zostało przyjętych, nie wiadomo jakie mają pensje, pozostawiam bez komentarza. Jestem dumny, że mimo inflacji, która w ostatnich latach rzeczywiście przyspieszyła, ciągle możemy jeszcze dawać pracownikom podwyżki powyżej inflacji. Staramy się dobierać profesjonalnych pracowników, którzy także oczekują dobrych pieniędzy

argumentował starosta .

– Panie starosto, według mnie odpowiedź na wczorajsze pytanie powinna zawierać konkrety, bo pytanie było o ile ilościowo wzrosło zatrudnienie we wszystkich jednostkach, rozumiem, że to nie jest łatwe pytanie wymagające jakieś tam obliczeń, oraz że średnie wynagrodzenie w jednostkach pensji zasadniczej wyniosło na przykład tyle i tyle. To byłaby właśnie taka odpowiedź i nie miałbym żadnych wątpliwości

dodał przewodniczący klubu TD-PSL.

– Ja również co rok weryfikuję i porównuję strukturę zatrudnienia, jeśli jest wzrost o jeden czy dwa etaty, to muszę wiedzieć z czego to wynika. Absolutnie nie ma jakiegoś nadmiernego zatrudniania, nigdy nie było i nie ma takiej potrzeby. Uważam, że uczciwa pensja to uczciwa praca, bo wtedy jest motywacja

zakończył dyskusję starosta.

Absolutorium dla zarządu powiatu

Następnie rozpoczęło się głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Radomskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. Za jego udzieleniem zagłosowało 21 radnych, wstrzymało się 4, a jedna radna była przeciw.

– Panie starosto, pański wkład i zaangażowanie w sprawy powiatu są ogromne, a wszystkie pomysły zostały zrealizowane w postaci inwestycji powiatowych, które są bardzo pozytywnie odbierane przez mieszkańców powiatu. Potwierdzeniem tego jest głosowanie Rady i pozytywne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, co świadczy o dobrej pracy naszej pani skarbnik. Panie starosto, na pana ręce składam gratulacje i dla całego zarządu, dziękujemy za pracę i życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, radości i satysfakcji z tego, co robicie oraz spełnienia oczekiwań mieszkańców powiatu

powiedział przewodniczący Zdzisław Mroczkowski.

– Myślę, że jest więc poczucie dobrze spełnionego obowiązku i pełnej satysfakcji za poprzedni rok, również dzięki radnym oraz moim koleżankom i kolegom z Zarządu. Dziękuję wszystkim pracownikom, kierownikom i dyrektorom, ale najbardziej tym – przepraszam za słowo – zwykłym pracownikom, bo to oni każdego dnia pracują merytorycznie dla mieszkańców powiatu. Mamy bardzo dobry zespół i będę chciał, aby dalej rosły wydatki na wynagrodzenia, ponieważ uważam, że dobra, profesjonalna praca wymaga również godnych środków – mówił starosta Waldemar Trelka. – Mam też odwagę, aby żegnać się ze współpracownikami albo proponować im inne miejsce, gdzie mogliby się sprawdzać i tu nie ma żadnych konotacji czy zależności politycznych, a rodzinnych już na pewno, czy jakichkolwiek koleżeńskich jeżeli taka osoba w sposób nieprofesjonalny lub nie taki, jak bym tego oczekiwał realizuję swoje zadania. Ciągle podnoszę poprzeczkę jeszcze wyżej, aby osiągać jeszcze więcej i ciągle jest mi mało. Serdecznie dziękuję pani skarbnik, panu sekretarzowi, z którymi wiele trudnych spraw na co dzień omawiamy i realizujemy. Dziękuję za wsparcie Zarządu oraz Rady. My wszyscy, jak tutaj siedzimy, dostaliśmy już najważniejsze absolutorium – w dniu wyborów 7 kwietnia, bo tak naprawdę to zobowiązuje nas do pracy w samorządzie na rzecz mieszkańców. Uzyskane dziś absolutorium zobowiązuje nas do tego, żeby w przyszłości znowu biec dostatecznie szybko i skakać co najmniej tak wysoko, jak w poprzedniej kadencji. Czy będą do tego perspektywy w kontekście warunków zewnętrznych? O tym pewnie moglibyśmy długo rozmawiać, pewnie moglibyśmy się różnić, ale chcę wykorzystać każdą szansę składania wniosków współpracy budowania rozwijania naszego powiatu, bo zapewniam Państwa, mamy jeszcze wiele pomysłów

dodał.

Źródło: Powiat Radomski