Inwestycje Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo

Wiadukt w ulicy Żeromskiego zniknął z powierzchni ziemi

Po ponad 40 latach wiadukt w ulicy Żeromskiego zniknął z powierzchni ziemi. Pozostała tylko jedna podpora między torami kolejowymi, lecz i ona niebawem zniknie. 

Rozbiórka dotychczasowego wiaduktu ruszyła w lipcu. We wrześniu informowaliśmy, że nie było już jego części nad ulicą Metalową oraz nad torami kolejowymi.

Po około czterech miesiącach od rozpoczęcia prac rozbiórkowych obiekt zniknął w całości. Pozostały po nim tylko resztki nasypów z obu stron i… jedna podpora między torami. Wykonawca rozbierze ją niebawem, po uzgodnieniu z kolejarzami, ponieważ wymaga to tymczasowych zmian w ruchu pociągów.

Warto zauważyć, że harmonogram inwestycji przewidywał rozbiórkę przeprawy do 15 listopada – i ten termin został dotrzymany.

– Niektórzy obserwatorzy i komentatorzy internetowi pisali wprawdzie, iż powinno to być zrobione o wiele szybciej. Nie brali jednak pod uwagę tego, że obiekt musiał być rozbierany belka po belce. Nie można tutaj było użyć żadnych materiałów wybuchowych, bo obok wiaduktu stoi kilka bloków, zaś pod nim jest wciąż czynna linia kolejowa

informuje MZDiK.

Równolegle na placu budowy trwają niezbędne prace ziemne w branżach: wodno-kanalizacyjnej (budowa kanalizacji deszczowej i wodociągu w rejonie ulic Lubelskiej i Średniej), teletechnicznej (przebudowa sieci telefonicznej i budowa kanalizacji kablowej przy Lubelskiej), elektroenergetycznej (usuwanie instalacji kolidujących z nowym wiaduktem przy Siennej) i ciepłowniczej (włączenie do sieci odcinka przebudowanego ciepłociągu).

W najbliższym okresie wykonawca będzie prowadził dalsze roboty z tych branż oraz wykonywanie nasypów, profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy Średniej. Wcześniej nie może ruszyć budowa wiaduktów.

Przypominamy, że nad torami kolejowymi na połączeniu ulic Żeromskiego i Lubelskiej zaplanowano powstanie dwóch nowych, równoległych obiektów o łącznej szerokości 34 metrów i długości około 280 metrów. Pod nimi wybudowany zostanie nowy przystanek kolejowy Radom Wschodni. Usprawni on dotarcie pociągami do Śródmieścia i do lotniska. Całe zadanie pochłonie ponad 178,8 miliona złotych.

Część finansowana z budżetu miasta (wiadukt) to koszt około 131 milionów złotych, natomiast część kolejowa (peron przystanku Radom Wschodni) to niemal 48 milionów złotych. Zakończenie inwestycji nastąpi latem 2025 roku, choć pierwszy z dwóch wiaduktów ma być otwarty nieco wcześniej.

Wykonawcą tego bardzo istotnego dla naszego miasta zadania jest wybrana w przetargu firma Trakcja z Warszawy.

Źródło: fot. MZDiK