Radom i okolice Społeczeństwo

Wojciech Arndt nie jest już prezesem Fabryki Broni w Radomiu

Wojciech Arndt nie jest już prezesem Fabryki Broni w Radomiu. Nowa Rada Nadzorcza podjęła decyzję.

Informacja o zmianach w Zarządzie Fabryki Broni „Łucznik” została podana do wiadomości w poniedziałek, 10 czerwca 2024 roku.

– 10 czerwca 2024 r. roku Rada Nadzorcza Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. odwołała ze stanowiska prezesa zarządu Wojciecha Arndta

czytamy w informacji opublikowanej na stronie Fabryki Broni w Radomiu.

Co ciekawe, Uchwała Rady Nadzorczej nie podaje przyczyn odwołania. ­Do czasu powołania prezesa zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Sewerynowi Figurskiemu – członkowi zarządu Spółki.

Przypomnijmy, że Wojciech Arndt został powołany na stanowisko prezesa Fabryki Broni w październiku 2021 roku, a swoje obowiązki objął na początku listopada. Jego poprzednik, Piotr Szczepański, został odwołany przez radę nadzorczą na początku września 2021 roku. Wojciech Arndt jest doktorem nauk prawnych, absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej pełnił funkcję członka rady nadzorczej, następnie przewodniczącego, a później prezesa Polskiego Holdingu Obronnego.