Radom i okolice

Wyższe mandaty, więcej punktów karnych. Zmiany w przepisach ruchu drogowego weszły w życie

Od 17 września 2022 r. nastąpi zaostrzenie przepisów w ruchu drogowym.

Po 17 września kierowcy będą musieli liczyć się z tym, że konsekwencją popełnienia w ciągu 2 lat tego samo wykroczenia będzie podwyższenie kary grzywny dwukrotnie.

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

• za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie – 1600 zł);

• za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);

• za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);

• za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);

• za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

 

Nowe przepisy w ruchu drogowym przewidują również, że podwójną stawkę mandatu kierowcy zapłacą w przypadku:

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);

• złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);

• wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);

• niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);

• omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);

• wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);

•             wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);

• prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Policjant może również skierować sprawę do sądu, który może orzec grzywnę w wysokości do 30 000 zł.

 

[news:1352486]

 

Od 17 września 2022 r. zacznie obowiązywać mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat, a nie jak dotychczas przez rok. Nowością jest to, że termin ten będzie liczony od dnia zapłaty grzywny.

Nie będzie już możliwości uczestniczenia w organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego szkoleniach redukujących punkty karne.

Ilość punktów karnych za przekroczenie prędkości:

• za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny (wcześniej bez punktów);

• za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierujący otrzyma 2 pkt karne;

• za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierujący otrzyma 3 pkt karne;

• za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierujący otrzyma 5 pkt karnych;

• za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierujący otrzyma 7 pkt karnych;

• za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma  9 pkt karnych (było 6 pkt);

• za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt);

• za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierujący otrzyma 13 pkt karnych;

• za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierujący otrzyma 14 pkt karnych;

•  za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierujący otrzyma 15 pkt karnych.

 

Najcięższe wykroczenia drogowe, za które można dostać nawet 15 punktów karnych:

• kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;

• nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

• używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

• omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

• wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;

• niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

• niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;

• niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;

• niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;

• niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;

• naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;

• naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały;

• naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

• jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy, lub znaków drogowych;

• przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;

• przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;

• naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, 174, art. 177 par. 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 par.1 lub 2 kodeksu karnego.

[news:1352275]