Radom i okolice Religia Wiadomości

Wyższe Seminarium Duchowne rozpoczęło rekrutację

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu rozpoczęło rekrutację na 6-letnie studia teologiczne przygotowujące do kapłaństwa. Kandydaci mogą składać dokumenty do 12 lipca.  

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy z kandydatów powinien mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • podanie do księdza rektora seminarium,
  • życiorys,
  • metryka chrztu i bierzmowania,
  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • opinie księdza proboszcza i katechety,
  • zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,
  • 3 fotografie (podpisane).

Egzamin wstępny z zakresu znajomości prawd wiary, moralności chrześcijańskiej oraz historii Kościoła odbędzie się 13 lipca o godz. 9.30 w rektoracie seminarium.

Źródło i foto: diecezja.radom.pl