Historia Radom i okolice Społeczeństwo

Za nami kolejne spotkanie w ramach Instytutu Trzeciego Wieku

Radom i region radomski w powstaniu styczniowym. Pod takim tytułem odbyło się kolejne spotkanie w ramach Instytutu Trzeciego Wieku.

W środę, 24 stycznia, w budynku RKŚTiG Łaźnia na słuchaczy instytutu czekał zastępca dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu dr Adam Duszyk, który w swojej prelekcji przedstawił przyczyny oraz przebieg powstania styczniowego.

W wypowiedzi nie zabrakło licznych nawiązań do regionu, w którym rozegrało się kilka ważniejszych bitew oraz potyczek.

Po raz kolejny sala była wypełniona po brzegi!

Kolejne spotkanie odbędzie się 7 lutego o godz. 11:00. Prelekcję wygłosi dr hab. Sebastian Piątkowski z radomskiego IPN.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu