O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Zabytki sakralne otrzymają rządowe dofinansowanie

Zabytki sakralne w Radomiu – klasztor ojców bernardynów i kościół farny otrzymają rządowe dofinansowanie do prac remontowo-konserwatorskich.

Taka decyzja zapadła podczas posiedzenia Rady Miejskiej, która odbyła się 29 stycznia.

Jak wyjaśnił wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński, pieniądze na ten cel zostaną przeznaczone z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Natomiast miasto jest pośrednikiem przekazania tych pieniędzy.

Pomoc finansowa wynosi ok. 3 mln 400 tys. zł. Kwota zostanie przyznana w dwóch transzach w latach 2024-25

W przypadku klasztoru ojców bernardynów, pieniądze będą przeznaczone na prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła św. Katarzyny, a konkretnie tynków, malowideł, złoceń, kamieniarki, wątków ceglanych. Będą też przeprowadzone prace konserwatorskie gotyckiego piekarnika klasztornego, który jest jedynym tego typu obiektem w Polsce.

Klasztor ojców bernardynów jest najcenniejszym zabytkiem Radomia. Został zaliczony do zbioru 115 obiektów zabytkowych i od 18 marca 2022 r., znajduje się na liście Pomnik Historii.

Z kolei w kościele farnym – drugim cennym radomskim zabytku sakralnym – przeprowadzona ma być konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego, znajdującej się w prezbiterium kościoła. Będzie to szósty i ostatni etap tego typu prac w tej części kościoła. Na tą inwestycję parafia św. Jana Chrzciciela otrzyma ponad 630 tys. zł.

Źródło: ekai.pl

Foto: radom.gosc.pl / radomska Fara facebook