• Historia Kultura i rozrywka Radom i okolice Społeczeństwo

  Zbliża się druga edycja Konkursu Wiedzy o Historii Radomia

  Zbliża się druga edycja Konkursu Wiedzy o Historii Radomia. Konkurs będzie składał się z trzech etapów.

  Muzeum im. Jacka Malczewskiego ogłosiło, że wielkimi krokami zbliża się druga edycja Konkursu Wiedzy o Historii Radomia. Uczestnikami „Konkursu” mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz 7 i 8 klas szkół podstawowych. Całe przedsięwzięcie składać się będzie z trzech etapów.

  I etap – zawody szkolne (osobne arkusze dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

  II etap – zawody międzyszkolne (osobne arkusze dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

  III etap – zawody finałowe (osobne pytania dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

  Pierwszy etap zawodów (9 lutego 2024) polega na rozwiązaniu w ciągu 90 minut arkusza zawierającego zadania otwarte i zamknięte.

  W pierwszym etapie odpowiedzi uczniów są oceniane przez wcześniej powołane przez Dyrekcję szkolne komisje konkursowe, według klucza przesłanego przez Komisję Konkursową. Punktacja jest podana na testach i w kluczu.

  Do drugiego etapu (5 kwietnia 2024 roku) awansują maksymalnie trzy osoby z jednej szkoły, które uzyskają najwyższą liczbę punktów i przekroczą próg 60 proc. Następnie, w drugim etapie uczestnicy konkursu będą mieli 90 minut na napisanie arkusza z zadaniami zamkniętymi.

  Trzeci etap to zawody finałowe (29 maja 2024 roku). Finał ma formę teleturnieju „1 z 10”; nieudzielenie odpowiedzi na 3 pytania skutkuje odpadnięciem zawodnika. Stopniowo wyłania się trójka najlepszych zawodników, ze zwycięzcą na czele.

  Celem konkursu jest odkrywanie i popularyzowanie historii Radomia jako „Małej Ojczyzny”, budowa własnej tożsamości, co jest kluczowym warunkiem rozwoju każdej społeczności. Edukacja historyczna jest bardzo ważna w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ znajomość historii miejsca, w którym przyszliśmy na świat, w tórym żyjemy, uczymy się i pracujemy, buduje poczucie lokalnej tożsamości, buduje wspólnotę, buduje dumę z naszej „Małej Ojczyzny”.

  Radom jest pierwszym w kraju miastem, które w sposób systemowy wprowadza edukację historyczną skupioną na dziejach miasta i regionu, a „Konkurs” jest jej istotnym elementem.

  Więcej informacji dot. Konkursu Wiedzy o Historii Radomia dostępne jest TUTAJ.