O tym się mówi Radom i okolice Religia Społeczeństwo

Zbliża się Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Nadchodząca Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wpisuje się w 30-lecie istnienia naszego Diecezjalnego KSM.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to ogólnopolskie stowarzyszenie skupiające młodych katolików świeckich w wieku 14–30 lat, działające na terenie całej Polski. Oficjalnie istnieje od dnia 10 października 1990 r. Zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski celem zaspakajania duchowych oraz społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma kilkudziesięciu nowych członków [+FOTO]

Głównym zadaniem tej organizacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Od piątku 24 do 26 lutego w ośrodku Emaus w Turnie odbywać się będzie Krajowa Rada KSM. Młodzi z całej Polski odpowiedzialni za KSM w swoich diecezjach zjadą się by dyskutować, modlić się i tworzyć wspólnotę kościoła. Nadchodząca rada wpisuje się w 30-lecie istnienia naszego Diecezjalnego KSM.

Źródło: fot. KSM