Historia Radom i okolice Społeczeństwo

Zbliża się uroczyste otwarcie zrekonstruowanego bunkra porucznika „Igły”

Zbliża się uroczyste otwarcie zrekonstruowanego bunkra porucznika „Igły”. Wydarzenie odbędzie się 30 grudnia 2023 roku.

 W marcu 2023 r. Związek Piłsudczyków Radom nawiązał współpracę z Fundacją PGE  w zakresie realizacji  projektu „Ocalić od zapomnienia – bunkry ostatnie ślady walki i męczeństwa Żołnierzy Niezłomnych na ziemi radomskiej”.

Dzięki wsparciu Fundacji PGE zrekonstruowano bunkier Żołnierzy Niezłomnych w lesie w okolicach miejscowości Podsuliszka. Związek Piłsudczyków Radom w ramach projektu nawiązał współpracę z Nadleśnictwem Radom i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych z siedzibą w Radomiu oraz radomską delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej. Efektem współpracy z Nadleśnictwem Radom i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych z siedzibą w Radomiu było uzyskanie zgody na prace rekonstrukcyjne bunkra.

Natomiast radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadziła kwerendę w posiadanych zasobach archiwalnych informacji o rekonstruowanym bunkrze. Uzyskane Informacje zostały umieszczone na tablicy informacyjnej przy zrekonstruowanym bunkrze.

Otwarcie zrekonstruowanego obiektu odbędzie się 30 grudnia 2023 r o godz. 12.00

Źródło: Pilsudczycy Radom