O tym się mówi Ogłoszenia Radom i okolice Społeczeństwo

Zmarł harcmistrz Władysław Jastalski, honorowy obywatel Iłży

Zmarł harcmistrz Władysław Jastalski, honorowy obywatel Iłży. Msza święta żałobna odprawiona zostanie 1 marca (środa) 2023 roku o godzinie 13:00 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Iłży.

Władysław Piotr Jastalski urodził się 22 czerwca 1934 roku w Iłży. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, w 1949 roku, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu, po czym kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Radomiu na kierunku Wychowanie Plastyczne i Zajęcia Praktyczno-Techniczne. W 1976 roku został komendantem Hufca ZHP w Iłży. Obowiązki hufcowego pełnił do 1997 roku. Na emeryturę przeszedł dwa lata później.

Jak informuje miasto Iłża, Jastalski, był inicjatorem i realizatorem licznych działań na rzecz historii i kultury miasta. Należy podkreślić wielkie zaangażowanie pana Władysława Jastalskiego w organizację miejskich wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, politycznych i religijnych. Był inicjatorem nadania hufcowi sztandaru i imienia Bohaterów Powstania Styczniowego oraz ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej powstańcom styczniowym i listopadowym, która obecnie znajduje się na fasadzie Urzędu Miejskiego. Jako instruktor i wychowawca umiejętnie włączał dzieci i młodzież w działalność patriotyczną, kulturalną i sportową. Kładł nacisk na kultywowanie pamięci o osobach i wydarzeniach związanych z Małą Ojczyzną. Przyczynił się w ten sposób do odkrywania i pogłębiania wśród swoich podopiecznych wiedzy o Iłży i regionie.

W roku szkolnym 2019/2020 zaprojektował i wykonał Izbę Pamięci, poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, która powstała z okazji 85 rocznicy istnienia szkoły przy ulicy Wójtowskiej. Oprócz tego sprawował funkcję skarbnika w iłżeckim kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, był wyróżniającym się członkiem Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego, należał także do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej. W przeszłości działał w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Obrońców Ziemi Iłżeckiej i w Komitecie Budowy Krzyża na Wzgórzu Zamkowym.

20 września 2020 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Iłży nadano Władysławowi Jastalskiemu odznaczenie Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iłża.

Źródło: Iłża.pl / 7 Iłżecka Drużyna Harcerska