Radom i okolice Społeczeństwo

Żołnierze 6MBOT szkolili się na otwartym morzu

Żołnierze 6MBOT szkolili się na otwartym morzu. Zmagali się z egzaminem wieńczącym kurs podoficerski SONDA, którego ukończenie zapewni im awans do stopnia kaprala. 

We wtorek, 7 maja kilkunastu żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej ukończyło wymagający kurs podoficerski SONDA. Podczas sześciotygodniowego kursu, przyszli podoficerowie nie tylko kształtowali cechy przywódcze. Podnosili również swoje umiejętności w zakresie szeroko pojętego rzemiosła wojskowego. 

Podczas ostatniego zjazdu, kadeci spędzili trzy doby na pełnym morzu, gdzie pogłębiali przede wszystkim wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny pola walki oraz ratownictwa wodnego. Nie zabrakło także elementów nawigacji i łączności. Zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej na czele z dowódcą, kmdr. Arturem Sankowskim. 

– Innowacyjna metodyka szkolenia kursu podoficerskiego SONDA, pozwala żołnierzom wykorzystać nabyte dotychczas umiejętności w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków pola walki. Zależy nam, aby przyszli podoficerowie naszej Brygady mogli na własnej skórze poznać sprzęt i możliwości polskiej armii, ale również dowiedzieć się, jak skutecznie przekazywać wiedzę dalej. Jestem pewien, że tak pomysłowe zajęcia pomogą przyszłym dowódcom podchodzić do swoich obowiązków z pełnym zaangażowaniem i kreatywny sposób.   

mówił pułkownik Witold Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i dodaje.

Na pokładzie ORP Iskra pod nadzorem egzaminatorów Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu egzamin na podoficera Wojska Polskiego ukończyli z pozytywnym wynikiem wszyscy uczestnicy bieżącej edycji kursu.

– Podczas każdej edycji kursu podoficerskiego SONDA w ramach zajęć praktycznych terytorialsi mają możliwość ćwiczyć z żołnierzami pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Tym razem szkolili się z żołnierzami marynarki wojennej, zmagając się z zimnem, deszczem, zmęczeniem i trudnymi warunkami morskiej żeglugi. Dzięki temu nie tylko poznali specyfikę służby na morzu, ale również – poprzez intensywne zajęcia z ratownictwa wodnego i medycyny pola walki poszerzali swoje umiejętności w tym zakresie. Dzięki temu w sytuacji realnego kryzysu będą wiedzieli, jak najlepiej nieść pomoc poszkodowanym. Jednocześnie żołnierze czerpiąc wiedzę od najlepszych, stają się silnym dowódczym filarem brygady

mówił Straszy Podoficer Dowódca Brygady starszy chorąży sztabowy Krzysztof Lao.

Kurs Podoficerski SONDA to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia trwają kilka tygodni, podczas których żołnierze szkolą się w trybie ciągłym i weekendowym. Duża intensywność zajęć, samokształcenie poprzez e-learning oraz szkolenia prowadzone w oparciu o brygady OT, sprawia, że kurs jest przedsięwzięciem nowatorskim.  

O zakwalifikowanie na kurs mogą starać się żołnierze OT z korpusu szeregowych, którzy są w służbie co najmniej od roku, posiadają co najmniej średnie wykształcenie, a także bardzo dobrą opinię służbową oraz zgodę przełożonych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Źródło: fot. 3 Flotylla Okrętów/6MBOT