O tym się mówi

ZUS ostrzega przed oszustami!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje o ostrożność i ostrzega przed oszustami, którzy oferują pomoc przy wypełnianiu formalności związanych z 14. emeryturą. „Czternastka” to dodatkowe roczne świadczenie przyznawane z urzędu, nie trzeba zatem o nie wnioskować. Wypłata rozpocznie się 25 sierpnia. Emeryci i renciści mogą spodziewać się kwoty 1217,98 zł na rękę. 

Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudousługi +na pracownika ZUS+ mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego. Pretekstem do nieuczciwych praktyk może być zbliżający się termin wypłaty czternastych emerytur

– mówi Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Warto pamiętać, że pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i pozostałych świadczeniobiorców w domach lub miejscach pracy. Wyjątkiem są kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich i wizyty inspektorów kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin pracownik ZUS musi okazać legitymację służbową bądź z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o takiej wizycie. Nie pobierają również żadnych opłat i nie żądają żadnych gratyfikacji finansowych.

Oferta pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinna być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości to rozsądne będzie powiadomienie policji i najbliższej placówki ZUS

– dodaje rzecznik.

Źródło informacji: ZUS