Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Zwoleńskie pogotowie oraz poradnia ortopedyczna zyskały nowe pomieszczenia

Zwoleńskie pogotowie oraz poradnia ortopedyczna zyskały nowe, funkcjonalne pomieszczenia – właśnie zakończyła się kompleksowa modernizacja.

Wykonawcą przebudowy pomieszczeń SPZZOZ w Zwoleniu była firma Dariusz Wziątek Zakład Remontowo-Budowlany „Skoczek” ze Zwolenia. Koszt inwestycji to 940 tys. 950 zł., a dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 521 tys. 205 zł. Środki zostały pozyskane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

– Dawna kuchnia przy szpitalu została zaadoptowana na potrzeby poradni ortopedycznej oraz pogotowia ratunkowego. Budynek ten połączony jest ze szpitalem i pracownią rentgenodiagnostyki, co zdecydowanie ułatwi przemieszczanie się pacjentom ortopedycznym i ułatwi pracę personelowi poradni. Wreszcie poradnia ortopedyczna zyska warunki na miarę naszych czasów – podkreśla starosta zwoleński Stefan Bernaciak.

W budynku wymieniono okna i drzwi, a pomieszczenia zyskały nowe ściany działowe, posadzki, okładziny podłogowe i ścienne oraz elementy białego montażu. Pojawiły się tu też nowoczesne instalacje: wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna, sygnalizacji i alarmu pożaru SAP oraz strukturalna LAN. Na zewnątrz zaś położono nową nawierzchnię drogi dojazdowej do przychodni, przebudowano chodnik i wykonano dojście z kostki brukowej. Od strony północno-wschodniej powstało niezależne wejście dla ratowników medycznych pogotowia ratunkowego. Przed obiektem pojawiła się zaś pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

– Inwestujemy olbrzymie środki w zwoleńską służbę zdrowia. Dotychczas przebudowaliśmy szpital i wyposażyliśmy SPZZOZ w nowoczesny sprzęt. Za nami kolejna inwestycja, dzięki której zdecydowanie wzrośnie komfort diagnostyki i leczenia. Liczymy na to, że za tymi działaniami będzie szło zaangażowanie personelu, tak aby wspólnymi siłami stworzyć tu jak najlepsze warunki dla pacjentów – podsumowuje wicestarosta Waldemar Urbański.

Źródło: Powiat Zwoleń