O tym się mówi Polska i świat

Emerytura lub renta zmarłego jako niezrealizowane świadczenie ZUS

ZUS informuje o tym, co należy zrobić, gdy listonosz przynosi emeryturę lub rentę zmarłego, a także kiedy świadczenie wpływa na konto bankowe. 

Nie zawsze trzeba zwracać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych emeryturę lub rentę za miesiąc w którym świadczeniobiorca zmarł. Istotna jest data zgonu, termin płatności świadczenia oraz rodzaj wypłaty świadczenia: czy na konto bankowe czy na adres domowy.

Jeśli listonosz przyniósł emeryturę lub rentę, gdy  osoba uprawniona żyła,  to świadczenie można zatrzymać, gdyż jest to wypłata należna za dany miesiąc. Natomiast po śmierci emeryta czy rencisty, listonosz nie powinien już wypłacać świadczenia domownikom, tylko zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W sytuacji, gdy zostanie wypłacone świadczenie po zmarłym, ZUS ustali nadpłatę i będzie dochodził zwrotu wypłaconej kwoty. Pieniądze wypłacone po śmierci emeryta lub rencisty trzeba zwrócić, jako nienależnie pobrane świadczenie

– informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Emerytura lub renta przekazywana na rachunek bankowy podlega zwrotowi, gdy została wypłacona za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy..

Prawo do niezrealizowanych świadczeń mają: w pierwszej kolejności – mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe;  małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe) oraz inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Źródło informacji: ZUS

Foto: Pixabay