Historia O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

Dziś, 14 kwietnia przypada 1057 rocznica chrztu Polski. Święto Chrztu Polski to stosunkowo nowa uroczystość.

Święto zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski. Święto państwowe obchodzone jest 14 kwietnia i zostało wyznaczone w celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek państwa polskiego”.

Święto Chrztu Polski obchodzone jest po raz piąty.

W dniu 14 kwietnia 966 roku, Mieszko I, władca plemienia Polan, przyjął chrzest i przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową w Polsce. Ten akt stał się kluczowy dla rozwoju kultury i historii Polski.

Przed przyjęciem chrześcijaństwa, Polanie wyznawali wierzenia pogańskie i oddawali cześć bogom związanym z naturą, zdarzeniami przyrodniczymi i kultem przodków. Mieszko I, który pochodził z dynastii Piastów, zdecydował się na przyjęcie chrztu prawdopodobnie z powodów politycznych, aby wzmocnić swoją pozycję w regionie i zapewnić sobie poparcie innych chrześcijańskich państw.

Według kronikarzy, Mieszko I ożenił się z Dobrawą, córką księcia Czech Bolesława I. To właśnie Dobrawa wprowadziła Mieszka I do chrześcijaństwa, a jej wpływ na jego decyzję o przyjęciu nowej wiary był nieoceniony. Mieszko I zaczął współpracować z misjonarzami, którzy przybyli do Polski z Niemiec, i założył pierwsze kościoły i klasztory na ziemiach polskich.

Przyjęcie chrześcijaństwa miało ogromny wpływ na rozwój Polski. Dzięki temu Polacy zyskali dostęp do nowych kultur i technologii, a także zaczęli rozwijać swoją kulturę artystyczną, w tym architekturę, malarstwo i literaturę. Chrześcijaństwo przyczyniło się również do jednoczenia różnych plemion i zjednoczenia ich pod jednym władzą.