Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

195 inwestycji z dofinansowaniem samorządu woj. w czterech powiatach

195 inwestycji, które zostaną zrealizowane w tym roku w powiatach białobrzeskim, kozienickim, lipskim i przysuskim (Mazowieckie), wesprze finansowo samorząd województwa. W czwartek w Radomiu podpisano umowy w tej sprawie.

Rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marta Milewska poinformowała, że ponad 14 mln zł władze regionu przeznaczyły na budowę i remont obiektów sportowych, oświetlenie uliczne, budowę chodników i placów zabaw, zakup wozów i remont strażnic OSP, ochronę klimatu i powietrza, zakup autobusów dowożących dzieci do szkół, wsparcie inicjatyw młodzieży i seniorów.

Dzięki finansowemu wsparciu zrealizowane będą zarówno duże projekty, m.in. budowa kortu tenisowego w Grabowie nad Pilicą, zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla gminy Stara Błotnica, ale też te mniejsze – np. rozbudowa placu zabaw w miejscowości Dobieszyn w gminie Stromiec.

Ponad 3,4 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na dofinansowanie 18 projektów w powiatach białobrzeskim, kozienickim, lipskim i przysuskim w ramach programu „Mazowsze dla sportu”. Chodzi głównie o budowę nowych i remonty istniejących obiektów sportowych. Postanie także skatepark w Solcu nad Wisłą, siłownia zewnętrzna przy zalewie w Lipsku, a w Publicznej Szkole Podstawowej w Wieniawie wyremontowana zostanie sala gimnastyczna.

Zrealizowanych zostanie także 65 projektów strażackich z dofinansowaniem w sumie na ponad 2,3 mln zł, 36 projektów sołeckich na łączną kwotę ponad 821 tys. zł. Sejmik dofinansuje też działania proekologiczne – 17 projektów o łącznej wartość dofinansowania łącznie ponad 1,8 mln zł. Dzięki wsparciu samorządu mazowieckiego (w sumie ponad 1,2 mln zł), gminy: Promna, Magnuszew, Klwów kupią autobusy, którym uczniowie będą dowożeni do szkół.(PAP)

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ drag/