Historia Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Miejsca pamięci w regionie radomskim zostaną dofinansowane

Rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Marta Milewska, ogłosiła w czwartek, że samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje realizację ośmiu projektów z subregionu radomskiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci”. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel przekracza 375 tysięcy złotych.

Największa suma, przekraczająca 79 tysięcy złotych, zostanie przyznana gminie Goszczyn (powiat grójecki) na renowację kapliczki domkowej. Dofinansowanie w wysokości 64,8 tysiąca złotych otrzyma gmina Jasieniec (powiat grójecki) na stworzenie miejsca pamięci narodowej upamiętniającego polskich lotników, którzy brali udział w bitwie o Anglię. Podobną kwotę, 64,7 tysiąca złotych, otrzyma Białobrzegów na budowę pomnika Bronka Mroczkowskiego, harcerza-ochotnika, który zmarł na skutek ran odniesionych podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Wsparcie finansowe otrzymają także inne gminy, takie jak Warka (powiat grójecki) na renowację Kopca Powstańców Styczniowych z 1863 roku, oraz gmina Jedlińsk (powiat radomski) na konserwację i renowację figury Świętej Tekli.

Program „Mazowsze dla miejsc pamięci” jest inicjatywą samorządu województwa mazowieckiego, która umożliwia gminom i powiatom pozyskanie środków na odnowę, modernizację, konserwację oraz tworzenie nowych miejsc pamięci, takich jak pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające historyczne wydarzenia lub postacie.

Wsparcie obejmuje obiekty związane z działaniami mającymi na celu odzyskanie lub obronę niepodległości Polski, a także miejsca związane z wydarzeniami i postaciami istotnymi dla narodu polskiego i państwa polskiego oraz dla województwa mazowieckiego, zwłaszcza osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich pochówku, walki i cierpienia.

W tym roku samorząd województwa przeznaczył 2 miliony złotych na realizację 38 inwestycji w całym regionie.