Religia Światełko wiary Wiadomości

Śpiew Akatystu ku czci Bogurodzicy – w radomskim Seminarium Duchownym

Akathistos to starożytny hymn ku czci Bogurodzicy. Zostanie on zaśpiewany przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu w czasie nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny. Do wspólnego śpiewu zaproszeni są wszyscy chętni, którzy w ten sposób chcą uczcić Jej Niepokalane Poczęcie.

Nabożeństwo będzie miało miejsce w kaplicy seminaryjnej 7 i 8 grudnia o godz. 20.00. Śpiew tego starożytnego hymnu liturgicznego jest tradycją radomskiego seminarium.

Do tej ważnej uroczystości, jaką jest święto liturgiczne Niepokalanego Poczęcia NMP, będącego jednocześnie świętem patronalnym seminarium, wspólnota seminaryjna przygotowuje się od 4 grudnia. Przez kilka dni dni odprawiane są nabożeństwa „Tota Pulchra”, podczas których odśpiewywana jest litania dominikańska. Odśpiewany też zostaje hymn „Tota Pulchra” i odbywa się zawierzenie Matce Bożej.

8 grudnia to niezwykle ważny dzień dla kleryków trzeciego roku. Tego dnia po raz pierwszy  wkładają oni sutannę, natomiast alumni piątego roku przystępują do kandydatury przed święceniami diakonatu i prezbiteriatu.

Akathistos to nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych, zwłaszcza męczenników. Jest odmawiany lub śpiewany na stojąco. Stąd jego nazwa akathistos, co z greckiego oznacza nie siedzący.

Akatyst jest wspólnym dziedzictwem chrześcijańskiego wschodu i zachodu. Wywodzi się z Bizancjum. Najprawdopodobniej powstał w V-VI wieku, a jego autorem jest prawdopodobnie Roman Pieśniarz, twórca wielu Kondakionów, które były jakby śpiewanymi kazaniami. Tekst akatystu został przetłumaczony na język łaciński.

Treść hymnu skupia się na Najświętszej Maryi Pannie i Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Akatyst jest pewną formą poezji liturgicznej, zazwyczaj składa się z 13 kondiakionów i 12 ikosów, umieszczonych w 24 zwrotkach, które zaczynają się od kolejnych liter alfabetu. Są tam teksty maryjne i chrystologiczne, wzajemnie ze sobą przeplatające się. Najczęściej jest śpiewany przed ikoną Bogurodzicy.

Źródła: radioplus.com.pl / paulini.com.pl