Społeczeństwo

Aż 36% gospodarstw domowych nie ma węgla na zimę

Centrum Badań Opinii Społecznej w dniach od 3 do 13 października przeprowadziło badanie, w którym spytano, czy polskie domostwa mają przygotowany zapas węgla na nadchodzący sezon grzewczy.

Aż 36% ankietowanych zadeklarowało, że nie posiadają żadnych zapasów węgla. Jednakże jest to już mniejsza liczba w porównaniu z podobnym badaniem, które CBOS przeprowadził w sierpniu. Wtedy to 40% gospodarstw domowych stwierdziło, że nie było przygotowanych na zimę.

Jednakże tylko 18% ankietowanych zadeklarowało, że ich zapasy węgla pokryją zapotrzebowanie na cały sezon grzewczy. Widać tu znaczący wzrost, w porównaniu z sierpniem, gdzie taką deklarację złożyło tylko 9% badanych. Bardzo duża grupa, bo aż 29% stwierdziła, że ma jedynie niewielkie zapasy surowca. Natomiast 16% gospodarstw domowych przyznało, że posiada spory zapas węgla, ale nie na tyle wystarczające, aby wystarczył na cały sezon grzewczy.

Źródło informacji: CBOS