O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Biskup pomocniczy diecezji radomskiej wyświęcił nowych diakonów

Biskup pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński wyświęcił w sobotę 13 maja 10 nowych diakonów. Uroczystość miała miejsce podczas Mszy Św. sprawowanej w katedrze Opieki NMP w Radomiu.

Mszy Św. przewodniczył bp Piotr Turzyński, który wygłosił również homilię. Na wstępie przypomniał, że 13 maja to dzień, w którym rozpoczęły się w Fatimie objawienia Matki Bożej, podczas których Maryja zaprosiła dzieci do służby Bogu poprzez modlitwę i pokutę. Mówił, że Maryja zawsze była służebnicą Bożą, i była wierna swej misji od momentu zwiastowania, aż po śmierć swojego umiłowanego Syna. Stojąc pod krzyżem otrzymała zadanie, aby była Matką dla uczniów Chrystusa.

Podkreślał, że służba, czyli danie siebie, jest bardzo istotna w świecie.

– Wymiar służby musi być wszędzie, w małżeństwie, rodzinie, w społeczeństwie, narodzie, pośród narodów. Gdyby nie było służby, która jest przełożeniem miłości na  język konkretu, to pewnie byśmy się stali stadem wilków, które na siebie warczą i walczą o  władzę. A Pan Jezus uczy nas inaczej – powiedział bp Turzyński

Do alumnów oczekujących na święcenia diakonatu powiedział, że w Kościele potrzebny jest diakon, który służy tak, jak Chrystus i wezwał ich słowami św. Pawła: „Zachęcam was, abyście postępowali w sposób godny powołania jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą, cichością, cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości”. Powiedział też, że bycie sługą to zaszczytne i wielkie powołanie i oznacza oddanie siebie całościowo.

– Iść za Chrystusem, słyszeć Jego głos, tzn. stać się sługą, upodobnić się do Niego (…) Być sługą Chrystusa to zaprzeć się samego siebie. Trochę to pod prąd dzisiejszego świata. Ten dzisiejszy świat mówi nam o autopromocji, o asertywności, o prawie do szczęścia, o wolności, nawet takiej absolutnej, wolności od prawdy. A jednak Słowo Boże jest niezmienne. „Nie przyszedłem, aby mi służono”, „kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie”. (…) Ta służba musi się przełożyć w ofiarę – mówił bp Piotr Turzyński

Nawiązał również do dzieła św. Augustyna pt. „Państwo Boże”, w którym święty pisał, że w człowieku, w świecie są dwie miłości: miłość siebie i miłość Boga i one się ze sobą nieustannie zmagają i sobie przeciwstawiają. Św. Augustyn w swoim dziele radzi, aby najpierw kochać Boga, a w Bogu siebie, innych, i świat.

W tym roku do święceń diakonatu przystąpili klerycy:

Piotr Auguścik – z parafii św. Aleksego w Przedborzu,
Dawid Bukalski – z parafii Miłosierdzia Bożego w Goździe,
Marcin Dębowski – z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie koło Opoczna,
Michał Gawęda – z parafii św. Wojciecha w Kraśnicy,
Mateusz Katanowski – z parafii Przemienia Pańskiego w Odrowążku,
Jan Klimek – z parafii św. Łukasza Ewangelisty w Drzewicy,
Michał Łuszczyna – z parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej,
Paweł Osiński – z parafii św. Jadwigi Królowej w Radomiu,
Jakub Szczepańczyk – z parafii św. Floriana i Najświętszej Maryi Panny w Wąchocku,
Filip Wincewicz – z parafii św. Trójcy w Białobrzegach.

Podczas obrzędu nowo wyświęceni diakoni składają przyrzeczenie życia w celibacie, posłuszeństwa swemu ordynariuszowi. Zobowiązują się również do codziennej modlitwy brewiarzowej.

Po udzieleniu święceń w imieniu nowych diakonów podziękowanie wyraził diakon Filip Wincewicz. Podziękował wszystkim, którzy mieli wkład w ich formację duchową.

– Jesteśmy wdzięczni Bogu za niczym niezasłużony dar powołania do kapłaństwa, a także za ogrom Jego łask (…) Brakuje słów, by opisać to, co dla nas robicie. Dziękujemy za wasz przykład życia, za to, że wychowaliście nas w taki sposób, że teraz możemy podjąć służbę w Kościele. Dziękujemy za waszą troskę, dobroć, modlitwę i stałą obecność. Jesteście kochani! – dodał diakon Wincewicz.

Diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń. Zadaniem diakona jest pomoc biskupom i księżom w pracy duszpasterskiej. Diakoni towarzyszą celebransowi podczas Mszy Św., mogą również głosić kazania lub homilie, udzielać błogosławieństwa nowym małżonkom, prowadzić pogrzeby chrześcijańskie.

 

 

Źródło i foto: radioplus.com.pl