Polska i świat Wiadomości

Ceny prądu i gazu w 2023 r. zostały ustalone

Ceny gazu i prądu na 2023 r. zostały formalnie podane. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił taryfy na sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu, czyli PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót oraz wyjątkowo, jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, czyli Tauron Sprzedaż GZE. Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator. Taryfy dystrybucyjne zatwierdzane są dla odbiorców wszystkich grup taryfowych, również dla biznesu i przemysłu.

Urząd Regulacji Energetyki podkreślił, że dla odbiorcy ważne jest, że od stycznia przyszłego roku będą go obowiązywały ceny i stawki zgodne z taryfami stosowanymi w dniu 1 stycznia 2022 r. W 2023 r. ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 r. Za zużycie energii ponad te wielkości sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh. Według komunikatu Urzędu przy zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh cena prądu według nowej taryfy wzrośnie o około 60%.

Urząd przypomina, że rozwiązania osłonowe, zarówno te dotyczące zamrożenia cen sprzedaży, jak i stawek dystrybucji, dotyczą określonych poziomów rocznego zużycia energii elektrycznej. Wśród odbiorców indywidualnych najliczniejszą, bo blisko 87%, czyli 13,5 mln) jest Grupa G11, czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym. W tej grupie średnie roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 1,8 tys. kWh.

Prezes Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził również taryfy na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa. Cena gazu dla odbiorców uprawnionych została zamrożona na poziomie z 2022 r., czyli 200,17 zł/MWh. W rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożono także stawki opłat dystrybucyjnych na poziomie z ostatniej taryfy dla usług dystrybucji stosowanej w 2022 r. Cena paliwa gazowego w zatwierdzonej na 2023 r. taryfie przedsiębiorstwa PGNiG OD, przykładowo dla grup taryfowych W1-W4, wynosi 649,92 zł/MWh. Urząd zatwierdził też wzrost stawki dystrybucyjnej o około 21% dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe.

Źródło informacji: 300gospodarka.pl