Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Co dalej z budową trzeciego szpitala w Radomiu?

Co dalej z budową trzeciego szpitala w Radomiu? Miasto szuka lokalizacji pod przyszłą inwestycję.

Trzy lata temu w przestrzeni publicznej pojawił się pomysł budowy trzeciego szpitala w Radomiu. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej powrócono do tego tematu.

Jak poinformował Mateusz Tyczyński, obecnie trwają analizy dotyczące inwestycji. Dodatkowo, Miejska Pracownia Urbanistyczna pracuje nad wyborem lokalizacji dla nowego szpitala.

– Jesteśmy na etapie kończenia analizy. Miejska Pracownia Urbanistyczna wskazała kilka potencjalnych lokalizacji. Nie kończymy tego dokumentu z prostej przyczyny – środki unijne, szczególnie KPO, na które liczyliśmy, były zablokowane. Nie znamy możliwości finansowania tego przedsięwzięcia, a jest to dla nas kluczowe, bo musimy wiedzieć, czy potencjalne wykupy gruntów będą wchodziły w to finansowanie. Większość wskazanych lokalizacji zakładała, przynajmniej częściowo, pozyskanie gruntów pod tę inwestycję. Ten etap wstępny mamy za sobą, a jeśli tylko wyklarują się możliwości finansowania tej inwestycji, to zamkniemy analizę potrzeb i wymagań oraz przystąpimy do dalszych etapów pracy. Przed nami rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, ale także duża praca obecnych władz obu szpitali w Radomiu, tak abyśmy trafnie odpowiedzieli na potrzeby. Naszym celem jest uzupełnienie i wzmocnienie świadczeń medycznych dla mieszkańców Radomia i regionu

mówił podczas sesji Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia.

W nowej lecznicy praktyki i umiejętności pozyskiwaliby studenci Uniwersytetu Radomskiego.

– Kilkanaście dni temu absolwenci opuścili mury uczelni. Kierunek lekarski mocno zakorzenił się w Radomiu. Chcę połączyć siły wspólnie z rektorem Sławomirem Bukowskim i wnioskować o pieniądze na trzeci szpital. Jedynym źródłem tutaj finansowania są pieniądze europejskie – czy to z Krajowego Programu Odbudowy, czy też funduszy strukturalnych. Dwa lata temu oceniałem, że budowa szpitala może kosztować 500 milionów złotych- dziś może być to nawet 700 milionów złotych. Nie mamy w budżecie miasta takiej sumy, nie sadzę byśmy mogli dostać takie dofinansowanie z budżetu państwa. Jedynym źródłem finansowania mogą być fundusze unijne. Zdajemy sobie sprawę, że nie dostaniemy całej kwoty dofinansowania. Jednak łatwiej nam będzie wyszukać w budżecie kwotę 30-40 milionów złotych, niż kilkaset milionów

mówił Radosław Witkowski, prezydent Radomia.

Z dotychczasowych analiz wynika, że szpital powstanie najprawdopodobniej w południowej części miasta.

Źródło: BIP / CX Sesja Rady Miejskiej / Radom Eska