Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Co dalej z rozwojem lotniska Warszawa-Radom? Radni debatowali o „Airport City”

Co dalej z rozwojem lotniska Warszawa-Radom? Za nami wielka debata o „Airport City”.

W poniedziałek, 26 lutego 2024 roku odbyła się CX sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Jednym z punktów programu obrad było ogłoszenie informacji od prezydenta w zakresie podjętych działań na rzecz rozwoju Lotniska Warszawa – Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku, wraz z informacją nt. powstania tzw. „Airport City”.

„Airport City” to koncepcja zagospodarowania terenu od budowanego wiaduktu i przystanku kolejowego Radom – Wschód do terenu lokalnego lotniska. Na terenie „strefy przylotniskowej” miałyby powstać obiekty związane z obsługą całej sfery lotniczej.

Koncepcja „Airport City” była już przedstawiana radomskim radnym. Problem w tym, że aby zaproponowany plan można było uchwalić, potrzeba specjalnego studium. A to zostało odrzucone wcześniej przez radnych PiS.

– Na przeszkodzie uchwalenia tego planu stanęli radni, którzy nie przyjęli studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, a ono było podstawą do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego przygotowanego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Te wymierne ekonomiczne korzyści z funkcjonowania lotniska będą zatem odłożone w czasie. Będziemy przekonywać radnych do przyjęcia dokumentu

mówiła Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent miasta.

Tomasz Gogacz, radomski radny zaproponował, aby rozpisać i ogłosić międzynarodowy konkurs dotyczący zagospodarowania terenów tzw. strefy przylotniskowej.

Radny Kazimierz Woźniak zapytał natomiast włodarzy miasta o kwestię spłaty zobowiązań za pierwsze lotnisko.

– Ile musimy jeszcze zapłacić z tytułu spłaty długów za pierwsze miejskie lotnisko? Mieszkańcy powinni wiedzieć, ile muszą zapłacić za nietrafioną inwestycję

pytał radny Woźniak.

W odpowiedzi usłyszał, że rachunki za pierwsze lotnisko zostały uregulowane zaraz po wpłacie na konto syndyka spółki zarządzającej miejskim lotniskiem 8 mln zł.

Co ciekawe, miasto Radom musi do 2040 roku zapłacić spółce PPL aż 300 milionów złotych. Wszystko w ramach rozliczeń za nowe lotnisko.

Źródło: XC sesja Rady Miejskiej