O tym się mówi Radom i okolice Wiadomości

Czy Odrzywół odzyska prawa miejskie?

Na sesji Rady Gminy w Odrzywole w dniu 28 grudnia Wójt Gminy przedstawił pismo adresowane do niego przez Wojewodę Mazowieckiego, w którym proponuje podjęcie specjalnej procedury odzyskania praw miejskich przez Odrzywół. Zostały one utracone w ramach represji władz rosyjskich po upadku powstania styczniowego.

Na sesji Rady Gminy w Odrzywole w dniu 28 grudnia Wójt Gminy przedstawił pismo adresowane do niego przez Wojewodę Mazowieckiego Pana Konstantego Radziwiłła. Pan Wojewoda proponuje podjęcie specjalnej procedury odzyskania praw miejskich Odrzywołu, utraconych po powstaniu styczniowym. Aktualnie obowiązujące przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów wskazywały obowiązkowe wymagania do starania się o odzyskanie praw miejskich. Był to wymóg minimum 2 tys. mieszkańców miejscowości, których Odrzywół nie spełniał. Jednakże specjalna ścieżka prawno-administracyjna związana z rocznicą 160-lecia powstania styczniowego pozwoli ominąć ten próg.

– Przychylam się do tego i przygotuję projekt uchwały dla Rady Gminy. Wojewoda mazowiecki zaproponował specjalną ścieżkę w związku z obchodami 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, żeby gminy, które utraciły prawa miejskie w wyniku rosyjskiej represji i reformy z lat 1933-1934, starały się o ich odzyskanie – wójt gminy Marian Kmieciak.

Rada Gminy przychylnie ustosunkowała się do tego wniosku. Wójt Gminy przygotuje w związku z tym stosowne dokumenty. Do tej pory temat odzyskania praw miejskich dla Odrzywołu nie był poruszany na sesjach Rady .W stosunku do regulacji z połowy XIX w. Burmistrz zostaje automatycznie Burmistrzem Gminy (nie tylko miejscowości). Ostatnim Burmistrzem Odrzywołu okresu powstańczego był Bonawentura Koryciński z Drzewicy. Tam też został zamordowany przez Kozaków za udział w powstaniu styczniowym. Na czele gminy Ossa obejmującej większość obecnych miejscowości gminy Odrzywół stał Wójt, a siedzibą gminy, do momentu spalenia, był dwór Brykczyńskich w Ossie.

Źródło informacji: odrzywol.eu, radioplus.com.pl