O tym się mówi Ogłoszenia Radom i okolice Społeczeństwo

Czy Ciepielów zostanie miastem?

Czy Ciepielów zostanie miastem? O takich planach poinformowała gmina.

W 2023 roku przypada 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego, a tym samym rocznica utraty praw miejskich, za udzielone przez mieszkańców gminy Ciepielów wsparcie dla powstańców styczniowych.

Ciepielów był miastem od 1584 roku z nadania praw miejskich przez króla Zygmunta Augusta, a status miasta utracił 1869 roku dekretem carskim po upadku Powstania Styczniowego, co niewątpliwie związane było z faktem historycznym wkroczenia do miasta w czasie Powstania Styczniowego oddziału Dionizego Czachowskiego i uroczystego nabożeństwa w Ciepielowskim kościele wraz z odczytaniem dekretu władz powstańczych (17 maja 1863 roku).

– W związku z propozycją Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości przywrócenia praw miejskich dla miejscowości, które utraciły te prawa po powstaniu styczniowym, uznaliśmy, iż jest to odpowiedni moment do przeprowadzenia konsultacji społecznych i wystąpienia z wnioskiem o ich odzyskanie. Przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania – czytamy na stronie gminy Ciepielów.

Teraz czas na opinię mieszkańców w tej sprawie. Do 10 marca br. potrwają konsultacje. Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie w formie ankiety konsultacyjnej, którą można złożyć w:

1. W Urzędzie Gminy Ciepielów,

2. W wersji elektronicznej w formie skanu na adres e-mail: [email protected],

3. Poprzez przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów.

Ankieta konsultacyjna dostępna jest na stronie internetowej gminy Ciepielów oraz w Urzędzie Gminy Ciepielów, sekretariat – pokój nr 1

Warunkiem udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 48 37 88 080