O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Darmowy parking dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Darmowy parking dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Rada Miejska w Radomiu podjęła decyzję.

Wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński powiedział, że wyrażając zgodę na bezpłatne parkowanie w strefie dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowane z powodów politycznych, władze miasta wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tych środowisk.

Wiceprezydent podkreślił też, że z możliwości bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać posiadacze legitymacji wydanej przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Przypomnijmy, że strefa płatnego parkowania pojazdów obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Stawki opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Radomiu

  • 2,40 zł – pierwsza godzina.
  • 2,80 zł – druga godzina.
  • 3,20 zł – trzecia godzina.
  • 2,40 zł – czwarta godzina i następne.