O tym się mówi Religia Wiadomości

Dwóch radomskich kapłanów będzie uczestniczyć w pogrzebie papieża Benedykta XVI

W pogrzebie papieża Benedykta XVI uczestniczyć będzie dwóch kapłanów z Diecezji Radomskiej. Na uroczystości pogrzebowe przybędzie z Polski także kilkunastu biskupów, oraz prezydent RP Andrzej Duda, reprezentujący państwo polskie.  

Pogrzeb emerytowanego papieża Benedykta XVI odbędzie się w czwartek 5 stycznia na placu św. Piotra w Rzymie.

W czasie uroczystości pogrzebowych, Diecezję Radomską będzie reprezentować dwóch kapłanów: ks. dr Grzegorz Zieliński – Oficjał Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej oraz ks. Karol Piłat – Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej.

Wśród polskich hierarchów, którzy udadzą się do Rzymu na pogrzeb papieża-seniora, będą m.in. abp. Stanisław Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Wojciech Polak – metropolita gnieźnieński prymas Polski , a także kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski.

Przebieg uroczystości pogrzebowych na placu św. Piotra w Rzymie

Zanim wszystko się rozpocznie, trumna z ciałem papieża będzie wyniesiona o godz. 8.50, z Bazyliki na plac św. Piotra. Tam będzie odmawiany różaniec. O godz. 9.30 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re. Homilię wygłosi papież Franciszek. Poprowadzi on także ryt ostatniego pożegnania, na który składa się pokropienie wodą święconą trumny z ciałem papieża-seniora i jej okadzenie.

Potem rozpocznie się rytuał pogrzebowy. Trumna zostanie owinięta wstęgą z pieczęciami Kamery Apostolskiej (jedna z najstarszych dykasterii w Kurii Rzymskiej), Domu Papieskiego i Urzędu Papieskich Nabożeństw Liturgicznych. Następnie trumna cyprysowa, w której znajdować się będzie ciało papieża zostanie włożona jeszcze do dwóch trumien: cynkowej (opieczętowanej) i drewnianej.

W trumnie, gdzie bezpośrednio będzie złożone ciało papieża, znajdować się będą także pewne symboliczne przedmioty: watykańskie monety i medale wybite w czasie pontyfikatu Benedykta XVI w latach 2005-2013, jego paliusz i tzw. rogito, czyli tekst opisujący pokrótce jego pontyfikat.

Następnie trumna z ciałem papieża zostanie złożona do grobu znajdującego się w Grotach Watykańskich. W związku z tym, że złożenie trumny do grobu jest ceremonią prywatną, ten moment nie będzie transmitowany w tv.

Papież-senior Benedykt XVI zmarł w sobotę 31 grudnia, mając 95 lat. Był z kolei 265 Następcą Świętego Piotra. Na Stolicy Apostolskiej zasiadał od 19 kwietnia 2005 r. do 28 lutego 2013 r. Po ustąpieniu z urzędu, przebywał w klasztorze Mater Ecclesiae, znajdującym się na terenie Watykanu. Napisał wiele dzieł teologicznych.

Źródła: radom.gosc.pl /ekai.pl

Foto: pl.wikiedia.org