Radom i okolice Religia Wiadomości

Dziś przypada 25 lecie poświęcenia klasztoru sióstr klarysek w Skaryszewie

8 grudnia tego roku mija 25 lat od poświęcenia skaryszewskiego klasztoru sióstr z Zakonu Świętej Klary. Jest to jedyny klasztor klarysek na terenie Diecezji Radomskiej. Obecnie przebywa w nim czternaście sióstr – profesek wieczystych. 

Z okazji tego jubileuszu, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, będzie u sióstr sprawowana Msza św. pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka.

Poświęcenia skaryszewskiego klasztoru kontemplacyjnego dokonał metropolita krakowski, kardynał Franciszek Macharski, 8 grudnia 1997 r. Na jego założenie zgodę wyraziła Stolica Apostolska oraz generał franciszkanów o. Agostino Gardin. Było to 24 czerwca 1996 r. Patronką klasztoru jest Matka Boża Ostrobramska, Matka Miłosierdzia.

Jako pierwsze przybyły do skaryszewskiego klasztoru siostry z krakowskiej wspólnoty klarysek. Dzień ich przyjazdu – 12 września 1996 r. nie był przypadkowy, bowiem wypada wówczas wspomnienie liturgiczne Imienia Najświętszej Maryi Panny. To pokazuje, że nad wszystkim czuwała Matka Boża. Jak wspomina w rozmowie z Radiem Plus, s. Paulina Kaczmarek, wszystkie wiążące decyzje związane z tym klasztorem zapadały właśnie w święta maryjne. Z kolei przełożona klasztoru s. Iwona Szwajca podkreśla duża rolę radomskiego biskupa Edwarda Materskiego, dzięki któremu było możliwe założenie skaryszewskiej wspólnoty sióstr klauzurowych. Wyraża również wdzięczność wielu innym ludziom, nie zapominając, że największe podziękowania należą się Panu Bogu.

Początkowo klaryski przebywały w Domu Sióstr Franciszkanek ze wspólnoty Córek Świętego Franciszka Serafickiego, znajdującego się przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie.

Do nowo powstającego budynku klasztornego, siostry z zakonu Świętej Klary przeniosły się w 1997 r. Pierwszą ksienią klasztoru była s. Zofia Tracz. Potem były to: s. Anna Szebda, s. Teresa Dygas. Obecnie funkcję tę sprawuje s. Iwona Szwajca.

W 2007 r. część sióstr ze Skaryszewa przeszła do nowo powstałego klasztoru w Sandomierzu. Aktualnie skaryszewska wspólnota sióstr klarysek liczy 14 zakonnic. Wszystkie są po ślubach wieczystych.

Duchowe córki Świętej Klary i Świętego Franciszka przybyły na ziemie polskie w XIII w. Pierwszy klasztor ufundowała bł. Salomea Piastówna, która następnie sprowadziła klaryski z Pragi z klasztoru św. Agnieszki Czeskiej do Zawichostu koło Sandomierza. W 1245 r. Salomea przyjęła konsekrację dziewic z rąk bp. Prandoty. Habit wręczył jej prowincjał Braci Mniejszych Rajmunda i odtąd stała się pierwszą polską klaryską.

 

Źródła: radioplus.com.pl / ekai.pl

Foto: klaryski.opw.pl