Enea Wytwarzanie Radom i okolice

Energię mamy we krwi!

Rekordowa ilość, bo blisko 37 litrów krwi oddali w czwartek, 10 listopada 2022 roku pracownicy Elektrowni Kozienice. Była to już szósta i zarazem ostatnia akcja zorganizowana na terenie spółki w tym roku w ramach programu „Energię mamy we krwi”, w który zaangażowana jest cała Grupa Enea.

Specjalny punkt medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zorganizowany został w sali konferencyjnej budynku administracji Enei Wytwarzanie. Na apel organizatorów odpowiedziała rekordowa liczba chętnych pracowników Elektrowni, było to 90 osób. Po badaniach do oddania krwi zakwalifikowano aż 82 osoby. Zebrano łącznie 82 jednostki krwi, czyli 36,9 litra życiodajnego płynu. Pracownicy Enei Wytwarzanie pokazali jak wielką mają moc.

Wydarzenie przeprowadzono w sposób bezpieczny dla krwiodawców i personelu medycznego. Akcję zorganizowano wspólnie z aktywnie działającym przy Enei Wytwarzanie Klubem Honorowych Dawców Krwi. Do inicjatywy włączyły się również związki zawodowe działające przy Enei Wytwarzanie.

Ostatnia akcja była rekordową pod względem osiągniętych wyników. Organizowane na terenie Enei Wytwarzanie zbiórki krwi cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Do grona krwiodawców dołącza coraz więcej młodych ludzi, co mnie niezmiernie cieszy i za co chciałem serdecznie podziękować. Podziękowania kieruję również do Zarządu Enei Wytwarzanie, który niezmiennie umożliwia nam realizację tej inicjatywy, szerzenie dobra wśród pracowników i dawanie dobrego przykładu na zewnątrz, a także do związków zawodowych, których wsparcie jest dla nas również bardzo cenne – powiedział Krzysztof Baran, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Enei Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych.

W trakcie zorganizowanych w ramach programu „Energię mamy we krwi” sześciu akcji krwiodawstwa na terenie Enei Wytwarzanie w 2022 roku zebrano łącznie 145 litrów krwi.