O tym się mówi Społeczeństwo

Fundacja Enea cały czas wspiera obywateli Ukrainy. Dotychczasowa pomoc to ponad 5,5 mln zł

Wydarzenia z końca lutego 2022 r. i kolumny rosyjskich czołgów zmierzających w kierunku Kijowa wstrząsnęły nami wszystkimi i zmobilizowały do działania na rzecz tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Polacy – na ogromną skalę – niosą pomoc najbardziej potrzebującym. W działania włączyły się instytucje państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe oraz spółki Skarbu Państwa. Grupa Enea do dziś zapewnia między innymi bezpieczne schronienie uchodźcom. Przekazane do tej pory przez Fundację Enea wsparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Ukrainy i jej obywateli wynosi ponad 5,5 mln zł.

Tuż po 24 lutego 2022 r. Enea i jej pracownicy zaangażowali się w niesienie pomocy na wielu płaszczyznach. W działania włączyły się wszystkie spółki z Grupy. Poza funduszami przekazywanymi przez Fundację Enea organizacjom niosącym pomoc, Grupa zaangażowała się we wsparcie uchodźców, zapewniając im bezpieczne schronienie w Polsce. W szczytowym momencie, w trzech ośrodkach wypoczynkowych Grupy Enea: w Hotelu Energetyk w Kozienicach (woj. mazowieckie), w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie) i Sierakowie (woj. wielkopolskie) przebywało około 270 osób. Do dziś pod opieką pozostaje 160 osób. To głównie kobiety z dziećmi, które nie zdecydowały się na powrót do domu.

Spółka dystrybucyjna Grupy Enea, odpowiedzialna na co dzień za bezpieczne i stałe dostawy energii elektrycznej do domów Polaków, aktywnie włączyła się w proces odbudowy ukraińskiego systemu elektroenergetycznego, który stał się celem wielu ataków Federacji Rosyjskiej. Enea Operator, podobnie jak inni polscy dostawcy energii, przekazała materiały elektroenergetyczne, w tym kable,  przewody do linii elektroenergetycznych wraz z osprzętem. Materiały, które trafiły do Ukrainy na wiosnę i jesień ubiegłego roku, zostały wykorzystane do naprawy zniszczonej infrastruktury energetycznej. Inicjatywę koordynowało Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

 Naszym obowiązkiem jestpomagać tym, którzy bezpośrednio odczuwają skutki brutalnych rosyjskich działań militarnych. Grupa Enea natychmiast włączyła się w działania humanitarne. Bezpośrednio wsparliśmy ukraińskich energetyków, którzy nieustannie walczą o odbudowę zniszczonej infrastruktury i zapewnienie dostaw energii czy ciepła, również na terenach okupowanych. Bardzo ważne jest, abyśmy podtrzymywali swoją chęć pomocy i mieli w sobie gen solidarności tak długo, jak będzie to potrzebne. Nasze działania i systematyczne przypominanie światu o wojnie odgrywają olbrzymią rolę. Bardzo dziękuję angażującym się w organizację pomocy pracownikom Grupy Enea za ich trud i wysiłek. Solidarni z Ukrainą nie tracimy zapału, by trwać w pomocy na rzecz potrzebujących – podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei.

Od marca do grudnia 2022 r. Fundacja Enea przeznaczyła ponad 5,5 mln zł na działania pomocowe. Ponad 4 mln zł zapewniło utrzymanie uchodźcom w ośrodkach Grupy Enea, którym na co dzień zapewniane jest zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc medyczna i psychologiczna oraz środki pierwszej potrzeby. Prawie 1,5 mln zł otrzymały organizacje pozarządowe, które organizowały m.in. pomoc humanitarną w Ukrainie, zapewniały wyżywienie na dworcach i przejściach granicznych, docierały z pomocą do Polaków i osób polskiego pochodzenia, które na skutek działań wojennych znalazły się w naszym kraju  lub które, mimo wojny, zdecydowały się zostać w swoich domach w Ukrainie. Środki zostały przeznaczone także na opiekę hospicyjną dzieci, centrum pomocy prawnej i psychologicznej dla obywateli Ukrainy czy też zakup agregatu prądotwórczego dla Politechniki Lwowskiej.