• Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

  Gminny Program Rewitalizacji z pozytywną opinią Marszałka

  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023 -2032 zostanie wpisany do wykazu programów w Województwie Mazowieckim. To oznacza możliwość ubiegania się o fundusze unijne na rewitalizację dla podmiotów, których projekty znalazły w radomskim programie.

  Po uchwaleniu GPR 28 sierpnia 2023 roku, został skierowany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o wpisanie dokumentu do wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. 27 października UMWM powiadomił o pozytywnej ocenie radomskiego programu.

  To oznacza, że zostanie on umieszczony w wykazie, a podmioty, których projekty są w radomskim GPR będą mogły aplikować o dotacje Unii Europejskiej na rewitalizację.

  Jak wynika z harmonogramu naboru wniosków, konkursy dotyczące rewitalizacji obszarów zdegradowanych są zaplanowane w okresie od kwietnia do czerwca 2024 roku Przypomnijmy, że prywatni przedsiębiorcy, organizacje społeczne, właściciele i zarządcy nieruchomości oraz Gmina Miasta Radomia zgłosili do Gminnego Programu Rewitalizacji ponad 70 przedsięwzięć.

  Dotyczą one rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz ochrony, rozwoju i promowania dziedzictwa kulturowego.

  Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/63825,Uchwala-nr-C9582023-w-sprawie-przyjecia-Gminnego-Programu-Rewitalizacji-Miasta-R.html

  Źródło: UM Radom