Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

II Kongres Radom Przyszłości. Jakie plany dla miasta? [+FOTO]

Za nami pierwszy dzień II Kongresu Radom Przyszłości. Jakie plany dla naszego miasta przedstawiono? 

II Kongres Radom Przyszłości jest inicjatywą, która ma na celu zgromadzenie liderów, innowatorów i entuzjastów, którzy chcą wspólnie kształtować przyszłość miasta Radom oraz jej społeczności. Dziś była to niepowtarzalna okazja, aby poznać nowatorskie pomysły, wyzwania i możliwości związane z przyszłością naszego miasta oraz do spotkania ekspertów z różnych dziedzin, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Wśród gości pojawić miał się premier Mateusz Morawiecki, niestety obowiązki służbowe zatrzymały go w Brukseli. Szef rządu nagrał jednak film ze swoim wystąpieniem, mogli go obejrzeć uczestnicy kongresu. Do osób biorących udział w kongresie list skierował także Andrzej Duda, prezydent Polski.

– Niedawne otwarcie lotniska w Radomiu zwróciło oczy całej Polski na miejscowość, która przez dwanaście wieków swojego istnienia wielokrotnie zapisała się na kartach dziejów naszej Ojczyzny. Radomianie zasłynęli między innymi jako ci, którzy odważnie stawili opór komunistycznej dyktaturze – zarówno w pamiętnym czerwcu 1976 roku, jak i później, w roku 1981, kiedy w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu odbył się najdłuższy strajk okupacyjny w historii PRL, trwający przez 49 dni i zakończony dopiero wprowadzeniem stanu wojennego – czytamy w liście prezydenta RP.

Andrzej Duda z „satysfakcją i uznaniem” powitał fakt „iż ów duch wolności oraz gorące pragnienie zmian i rozwoju są tu nadal obecne, że inspirują Państwa do poszukiwań nowych dróg awansu cywilizacyjnego Radomia i ziemi radomskiej”.

– Szczególny rozgłos przynosi Państwa miastu działalność Fabryki Broni „Łucznik” – obecnie, w obliczu wojny na Ukrainie i niestabilnej sytuacji za naszymi wschodnimi granicami, o wiele ważniejsza, niż kiedykolwiek przedtem. Cieszę się jednak, że aktywnie poszukują Państwo rozwiązań służących dywersyfikacji i modernizacji radomskiego przemysłu, że liderzy miejscowej społeczności zabiegają o uczynienie Radomia miastem na miarę XXI wieku: dobrym miejscem do pracy, nauki i wypoczynku, stwarzającym atrakcyjne warunki dla inwestorów, badaczy, innowatorów i wysokiej klasy specjalistów, a przez to przyciągającym licznych nowych mieszkańców – napisano w liście skierowanym do uczestników II Kongresu Radom Przyszłości.

Prezentacja raportu Radom Przyszłości: „(re)Aktywacja”

Raport Radom Przyszłości: (re)Aktywacja poprzez innowacje w przemyśle i sektor kreatywny” został zaprezentowany i omówiony przez dr hab. Krzysztofa Gwosdza prof. UJ, dr hab. Marzannę  Lament, prof. UTH Rad., dr hab. Annę Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad. oraz dr hab. Monikę Murzyn – Kupisz prof. UJ.

– Chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie czy Radom ma realny potencjał? Czy ma szansę na rozwój bardziej zaawansowanych działalności gospodarczych? Miasta i regiony przemysłowe w naturalny sposób muszą mieć imperatyw innowacyjności. Jeśli nie będą w stanie konkurować innowacją w dzisiejszej gospodarce, nie osiągną sukcesu. Naszym celem była realna diagnoza potencjału we wstępnie wybranych dwóch obszarach przemysłu przyszłości: kultury i sektora kreatywnego – mówił dr hab. Krzysztof Gwosdz, Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prezentacja raportu była jednym z kluczowych punktów program. Raport zdiagnozował potencjał Radomia w trzech branżowych obszarach rozwoju: przemysłu przyszłości, transportu i logistyki oraz sektorów kreatywnych.

Celem autorów raportu było zapoczątkowanie szerszej dyskusji na temat tego, jak duże miasto regionalne, które doświadczyło bolesnych skutków deindustrializacji i które współcześnie zostało zepchnięte w hierarchii administracyjnej kraju do roli „nieszczęśliwie przerośniętego ośrodka powiatowego”, może odzyskać swoje silne miejsce na współczesnej mapie gospodarczej Polski.

Szersze omówienie raportu wkrótce opublikowane zostanie na naszym portalu.

Centrum konferencyjno-wystawiennicze „Forum Radom”

Podczas II Kongresu Radom Przyszłości, który odbył się 30 czerwca 2023 roku, ogłoszono, że w miejscu dawnej Fabryki Broni powstanie Centrum konferencyjno-wystawiennicze „Forum Radom”.

W projekcie dot. budowy centrum konferencyjno-wystawienniczego „Forum Radom” będą współpracowały dwie dotąd konkurujące między sobą pracownie architektoniczne, które odpowiadają m.in. za Hydropolis we Wrocławiu, odsłonięcie podziemi rynku w Krakowie czy Muzeum Powstania Warszawskiego.

„Forum Radom” ma być przede wszystkim miejscem spotkań i dialogu wspólnoty historycznej regionu Trójmorza, będzie to także doskonała miejsce do transgranicznej wymiany doświadczeń.

Całość inwestycji może kosztować do 500 mln zł.

„Forum Radom” zamiast dawnej Fabryki Broni. „Miejsce dialogu Trójmorza” [+FOTO]

Potęga Polski w Europie

W rozmowie z naszym portalem, prof. Andrzej Nowak, mówił o ambitnej roli Polski w tej części Europy.

– Jeśli mocarstwo, to oparte na wolności, jeśli mocarstwo skuteczne, to oparte na wiedzy. Taki jest wynik naszego doświadczenia historycznego, o którym chciałem tutaj przypomnieć, bo historia wolności Polski ma jako jedno z centralnych swoich miejsc właśnie Radom. Nasza instytucjonalna historia wolności zaczęła się w Radomiu, dzięki konstytucji Nihil Novi – mówił prof. Andrzej Nowak.

Profesor mówił również o wartości miejsca, w którym odbywał się II Kongres Radom Przyszłości.

– Tu konkretnie, to znaczy w miejscu gdzie od 1927 roku tworzyła się Fabryka Broni, Polacy którzy odzyskali swoją niepodległość, którzy chcieli znów coś znaczyć w Europie Środkowo-Wschodniej, a przede wszystkim chcieli obronić swoją wolność, dali wyraz woli obrony tradycji, obrony swojego miejsca na ziemi. Właśnie praktyczna funkcja „Łucznika” powoduje, że to miejsce jest miejscem idealnym do przypominania, nie tylko jednorazowego przypomnienia takim wydarzeniem jak dziś, ale ciągłego przypominania o tym Polakom i mieszkańcom całego regionu, o tym czym jest Rzeczpospolita, czym jest wolność i jak trzeba jej bronić – mówił prof. Andrzej Nowak.

Profesor Andrzej Nowak mówił również o analogii okresu I Rzeczpospolitej z obecną historią, w której kształtuje się m.in. wspólnota Trójmorza.

– Unia Polsko-Litewska zawarta w Krewie zapoczątkowała całą serię tego rodzaju porozumień, które oznaczają wolę wolności poszczególnych narodów tego regionu, a raczej politycznych elit tych narodów, by skupić się w wysiłku, który ma zabezpieczyć narody przed agresywnymi imperiami zewnętrznymi – podkreślał prof. Nowak.

Organizatorem wydarzenia jest Platforma Przemysłu Przyszłości. To organizacja, której celem jest budowa przemysłu przyszłości w Polsce. Inicjatywa udziela wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz rozwija kadry przedsiębiorstw. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Cyfryzacji, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Partnerzy wydarzenia: Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej, Akces NCBiR oraz Polska Grupa Energetyczna.

W sobotę 1 lipca, drugiego dnia wydarzenia poza panelami eksperckimi i dyskusjami z przedsiębiorcami organizatorzy zaplanowali także piknik edukacyjny. Zacznie się on o godzinie 13 na parking przy ulicy Przemysłowej 9.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

Fot. Adam Szabelak