Polska i świat Społeczeństwo

Konkurs ZUS został rozstrzygnięty

Konkurs ZUS cieszył się sporym zainteresowaniem. Znamy już zwycięzców. Dofinansowanie otrzymają projekty, dzięki którym zmniejszeniu ulegnie ryzyko wypadków przy pracy lub chorób związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Tegoroczny konkurs ZUS o dofinansowanie  projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy został rozstrzygnięty. Zakwalifikowało się 1098 przedsiębiorców, w tym 98 z województwa mazowieckiego. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła około 89,6 mln zł.

W tym roku zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Do ZUS wpłynęło o 16 proc. więcej wniosków niż w 2021 roku. O dofinansowanie ubiegało się 3 980 płatników składek, w tym 400 z województwa mazowieckiego. Najwięcej wniosków złożyli płatnicy prowadzący działalność w ramach przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

– poinformował Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 80 proc. szacowanej wartości projektu i otrzymać od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę. Średnia kwota, o którą wnioskują płatnicy składek to 98,5 tys. zł. Eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wybrali najlepsze projekty, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Pozytywną ocenę ekspertów otrzymało 1098 płatników składek, w tym 98 z województwa mazowieckiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczy dofinansowanie na projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości

– dodaje rzecznik.

Pełna lista rankingowa projektów, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną
w konkursie na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy realizowane w 2023 r. opublikowana została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS (Konkurs 2022.01 – Biuletyn Informacji Publicznej – Biuletyn Informacji Publicznej ZUS).

Źródło informacji: ZUS

Foto: Pixabay