O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

KSN Diecezji Radomskiej obchodziło jubileusz 30 lecia

KSN Diecezji Radomskiej obchodziło 19 kwietnia 30 lecie swojej działalności. Z okazji jubileuszu sprawowana była Msza Św. Potem w siedzibie SCM Arka wręczono pamiątkowy grawer. 

Uroczysta Msza Św. odprawiona została w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Przewodniczył jej ks. Andrzej Gozdur, z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej. Polecano w modlitwie wszystkich członków Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych z terenu naszej diecezji, zarówno żyjących, jak i nieżyjących, a także ich rodziny i przyjaciół. Patronat nad wydarzeniem objął bp Marek Solarczyk.

Wśród przybyłych gości obecni byli: wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk, dyrektor MOPS Marcin Gierczak, kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS Wojciech Dusza, Jolanta Dygas z Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Radomiu, ks. Andrzej Gozdur z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej oraz ks. Bogusław Dawidowicz były asystent KSN, obecnie kapelan szpitala na Józefowie oraz proboszcz parafii M. B. Miłosierdzia ks. Wiesław Taraska. Przyjechała również delegacja KSN z Pionek.

Ks. Wiesław Janowski-obecny asystent KSN na wstępie powiedział o sensie cierpienia, przytaczając słowa św. Jana Pawła II z Listu Apostolskiego do chorych z 1984 r.

Cierpienie w świecie jest po to, aby wyzwolić w nas ów hojny i bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz tych, których spotyka cierpienie.

Następnie przypomniał historię powstania stowarzyszenia.

Radomski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych z władzami w Warszawie, powstał 16 kwietnia 1993 r. Siedzibą stowarzyszenia została za zgodą proboszcza ks. Stanisława Staniosa parafia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Założycielami byli: ks. Wiesław Lenartowicz, Beata Markiewicz, Waldemar Woźniak. Został też wybrany pierwszy zarząd.

Po uzyskaniu statusu zaczęły się zgłaszać zainteresowane osoby. Członkowie stowarzyszenia spotykali się i nadal spotykają każdego 16-ego dnia miesiąca, aby w ten sposób uczcić datę wyboru na Stolicę Piotrową polskiego papieża Jana Pawła II. O duchowy rozwój członków stowarzyszenia dbają księża asystenci. Na patrona stowarzyszenia wybrano św. brata Alberta.

8 grudnia 1998 r. zostało powołane dekretem ks. bp Edwarda Materskiego Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej. Ogłoszono to również w Dzienniku Ustaw, o czym stowarzyszenie było poinformowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Przez długie lata członkowie KSN wyjeżdżali na letnie turnusy, rekolekcje, rehabilitacje oraz spotkania opłatkowe, do Sanktuarium w Kałkowie, na mocy porozumienia z ówczesnym kustoszem ks. Czesławem Walą. Cztery razy pielgrzymowali jako stowarzyszenie na Jasną Górę. W 2000 r. byli na spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II w Rzymie. Dwa lata później brali udział w Narodowej Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych w Lourdes. Uczestniczyli w spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w czasie jego pielgrzymek do ojczyzny, oraz w spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI w Krakowie. W 2008 r. nawiedzili grób polskiego papieża.

Osoby należące do stowarzyszenia uczestniczą we wspólnej modlitwie, czuwaniach, turnusach rehabilitacyjnych i różnych imprezach. Organizowane są dla nich różne akcje i przedsięwzięcia, mające na celu integracje członków, w tym wyjazdy do Sanktuariów, ciekawych miejsc turystycznych w Polsce. W ubiegłym roku członkowie KSN byli na kilkudniowym pobycie na Kaszubach, w tym roku w planach jest odpoczynek na Żuławach Wiślanych.

Stowarzyszenie pomaga swoim członkom w rozwoju osobistym, w podjęciu nauki, pracy, w kontaktach z otoczeniem. Niektórzy zawiązali trwałe przyjaźnie, jest także kilka małżeństw.

Od 20 lat istnieje także oddział KSN w Pionkach.

Prezesem zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej jest od 1997 r. pani Elżbieta Woźniak, a od pewnego czasu w kierowaniu stowarzyszeniem pomagają jej panie: Bożena Szewczyk i Maria Dygas.

Diecezjalne KSN przez wszystkie lata swojej działalności przyjaźnie i owocnie współpracowało z władzami miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Centrum Organizacji Pozarządowych, Radomskim Centrum Przedsiębiorczości, oraz różnymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Na koniec ks. Wiesław Janowski powierzył Bogu dzieło stowarzyszenia, dziękując za ten jubileusz i prosząc, aby Chrystus był ich siłą w dalszej pracy dla bliźnich.

Homilię wygłosił ks. Andrzej Gozdur, który powiedział do zgromadzonych:

– Niepełnosprawny człowiek jest częścią wspólnej całości. Jest Bożym stworzeniem, ukochanym dzieckiem Boga, częścią naszego wspólnego świata, jego piękna, ale i przemijalności, a do niej należy też cierpienie. Cierpienie nie jako przykry atrybut, który więzi, ogranicza, ale jako swego rodzaju naczynie, które chroni nas przed ideologią zdrowego i szczęśliwego świata, w którym liczy się jedynie konsumpcja, wydajność, bycie celebrytą. Spotkanie z niepełnosprawnym pomaga w odkryciu, że każdy człowiek niezależnie od swoich osiągnieć ma swoją wartość, że przed Bogiem wszyscy ludzie są jednakowo ważni, wartościowi; że to właśnie słabym, bezsilnym Bóg obiecał zbawienie i pomoc – mówił ks. A. Gozdur

Mówił też o potrzebach ludzi niepełnosprawnych, którymi są: zrozumienie, wsparcie, akceptacja,  pragnienie, aby im ktoś towarzyszył i pomagał.

– To oznacza, że niepełnosprawność, cierpienie i chorobę musimy uznać za formę ludzkiego istnienia, ale także nauczyć się z nią obchodzić. Aby skutecznie i na dłuższą metę pomagać niepełnosprawnym, by otworzyć możliwości godnego życia, żyć razem z nimi, wymaga to zmiany myślenia i uczenia się wielu spraw na nowo. Decydujące są jednak szeroko otwarte serca.

Nawiązał też do fragmentu Ewangelii wg. św. Jana dotyczącego uzdrowienia przez Pana Jezusa człowieka niewidomego od urodzenia: „Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże”.

-Od czasu, kiedy słowa te były wypowiedziane przy wejściu do świątyni, nie powinno być już żadnych wątpliwości, że istnieje jakiekolwiek niepotrzebne pozbawienie sensu i celu życia. Bo Boża miłość, miłosierdzie, potęga i chwała objawiły się właśnie w człowieku i takim człowieku. By budować siebie, osoba niepełnosprawna musi nie tylko istnieć, ale też należeć do wspólnoty – powiedział ks. Andrzej Gozdur

Na koniec homilii zachęcił wszystkich, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi do tego, aby kontynuowali tę ważną służbę, by się nadal angażowali i spalali w pracy na rzecz tych wszystkich, którzy znajdują się w sytuacji słabości i niepełnosprawności.

Prosił Boga w modlitwie, aby każdy mógł odczuć ojcowskie spojrzenie Boga, potwierdzające jego pełną godność i bezwarunkową wartość życia.

Ks. Andrzej Gozdur odczytał na zakończenie Mszy Św. list od Biskupa Marka Solarczyka skierowany do członków zarządu i stowarzyszenia. Radomski ordynariusz przekazał w nim serdeczne pozdrowienia, zapewnienie o modlitwie, słowa podziękowania, oraz Boże błogosławieństwo.

Dalsza część spotkania odbyła się w siedzibie SCM Arka w Radomiu. Tam wiceprezydent Marta Michalska-Wilk wręczyła na ręce prezes diecezjalnego KSN Elżbiecie Woźniak pamiątkowy grawer z okazji 30 lecia działalności stowarzyszenia.

 

Źródło i foto: radioplus.com.pl

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to