Na czasie Polska i świat Społeczeństwo Wiadomości

Kto może ubiegać się o dodatek węglowy?

W czwartek 3 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Najważniejszą zmianą jest fakt, że kilka dodatków węglowych przysługuje gospodarstwom domowy, które mieszkają pod jednym adresem.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. złotych. Przysługuje ono gospodarstwu domowemu, w którym węgiel stanowi główne źródło ogrzewania. W niedzielę 27 października ustawa została znowelizowana, a jej postanowienia weszły w życie 3 listopada. Najważniejszą zmianą jest fakt, że kilka dodatków węglowych przysługuje w przypadku, jeśli:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,
  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone do Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków,
  • wniosek nie został złożony, a dopłata do węgla się nam należy.

Przed nowelizacją panowała zasada jeden dodatek węglowy na jeden adres.  Ponadto od 3 listopada wszyscy, którym odrzucono wniosek o dodatek węglowy, mogą złożyć go ponownie. Kilka dodatków węglowych na jeden adres  będzie przyznawać gmina, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Urzędnicy po upewnieniu się, że u wnioskodawcy wszystkie wymagania zostały spełnione, zostanie wydana decyzja o przyznaniu dodatków do jednego adresu. Aby dwie rodziny mieszkają w jednym domu lub w dwóch domach znajdujących się pod tym samym numerem dostały dwa dodatki węglowe, muszą wypełnić wniosek do końca 2022 roku.

Ponadto gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

  • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
  • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w przepisach, które polegają na możliwości przyznania dodatku węglowego przez gminy tym gospodarstwom domowym, które nie złożyły deklaracji CEEB czy nawet wniosku o dodatek, a są do tego uprawnione. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego urzędnicy zgłoszą do CEEB sprawdzane gospodarstwo domowe. Przed nowelizacją ustawą odnotowano przypadki, gdzie w gminach odrzucono od 20% do 30% wniosków o dodatek węglowy. Od 3 listopada osoby, którym odrzucono przyznanie dodatku węglowego, mogą ponownie zgłosić się po zapomogę.

Źródła informacji: bankier.pl/.muratorplus.pl